About Krystyna Koziewicz

dziennikarka polonijna współpracująca z czasopismem „Kontakty” oraz polonijnymi portalami w Niemczech. Współautorka leksykonu o ludziach mediów, artystach, działaczach polonijnych. Obecnie asystent kierownika biura Polonii w Niemczech.

O święta naiwności

   Z cyklu: blaski i cienie emigracji Być otwartym człowiekiem nie oznacza być do tego stopnia naiwnym, by łykać wszystko, co się do człowieka mówi. Pomiędzy zaufaniem a naiwnością przebiega bardzo c...

70. rocznica Powstania Warszawskiego

   Rozpoczęte Powstanie Warszawskie w dniu 1 sierpnia 1944 roku było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej, największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Pr...

Bez….nadzieja

    Niezłą przykrością bywa w życiu świadomość, iż pozwolił się wyrolować, bo nadzieja okazała się tylko złudzeniem. A miało być tak pięknie – myślała sobie młoda dziewczyna z Polski, którą...

Dni Mediów w Poczdamie

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to najbardziej profesjonalne forum dziennikarskie, w którym brałam udział po raz pierwszy. Wspólnie debatowaliśmy na tematy polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne...

O oburzonych

W tym roku po raz 17 zostanie przyznana Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska. Od roku 2013 nosi ona imię Tadeusza Mazowieckiego, w uznaniu dla działalności dziennikarskiej tego zmarłego w październ...

O Bronisławie Geremku w Berlinie

O sukcesach Polski i wybitnych Polakach słyszymy w Niemczech coraz częściej, w dodatku w najwyższych tonach zachwytu i podziwu. Wypada de facto cieszyć się, że poza granicami kraju mówią o nas dobrze...

„Uczcie się polskiego”

Solidarność, NRD i Stasi Wernisaż wystawy oraz podium dyskusyjne z udziałem opozycjonistów polskich i niemieckich w Heinrich Böll Stiftung w Berlinie. W dyskusji wzięli udział Roland Jahn, Wolfgang T...