Rok 1968: Warszawa – Berlin

W Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 12 czerwca 2018 roku odbyła się dyskusja panelowa z okazji rocznicy wydarzeń CZERWCA 1968 roku z udziałem Adama Michnika –uczestnika wszystkich wydarzeń z Marca 1968 roku oraz jednego z przywódców studenckiej rewolty 1968 roku w Berlinie. W rozmowie Michnik wspominał genezę wielkiego protestu sprzed pięćdziesięciu lat, jego konsekwencje oraz dokonał  analizy porównawczej ówczesnej sytuacji z obecną.

Rok 1968 miał przełomowe znaczenie zarówno w Nowym Yorku, Berlinie Zachodnim, Pradze, Warszawie, a również w Tokio. Jednak w każdym z tych krajów tło i przebieg rewolt studenckich oraz ich konsekwencje były różne. Dotyczy to zwłaszcza porównania RFN – PRL. Jaki był kontekst wydarzeń 1968 roku w obu krajach? Jak brzmiały postulaty  studentów? Jakie było tło tzw. kampanii antysyjonistycznej w Polsce? Co wiedzieli i myśleli o sobie nawzajem studenci w Warszawie oraz we Wschodnim i Zachodnim Berlinie? Czy istnieje jakiś związek między tym, co działo się w tym czasie po obu stronach żelaznej kurtyny? Jaki wpływ miały wydarzenia 1968 roku na oba społeczeństwa i jak są one dzisiaj pamiętane?

Pytania były przedmiotem dyskusji między opozycjonistą i ważnym świadkiem wydarzeń w Polsce Adamem Michnikiem, a historykiem prof. Andreasem Nachamą – wieloletni dyrektor Fundacji Topografii Terroru.

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 467 Czytelników
Pin It