Rynek pracy w Niemczech – z życia wzięte

Czy Polacy w Europie są mile widziani, jako pożądana siła robocza? Z doniesień prasowych dowiadujemy się, że w Niemczech na pierwszym miejscu poszukiwani są fachowcy w rozmaitych branżach ze znajomoś...

Park Glienicker – spacer z PTTiK Berlin

„PTTiK BERLIN” zaprasza w czerwcu na spacer po parku “Glienicker Park”. Spotykamy się w niedzielę, 23.06.2024  o godz. 11:00 na przystanku autobusowym 316 (kierunek Glienicke Brücke), przy S – Wannse...

35 – lat PTS „Oświata” w Berlinie

Jedną z najważniejszych form aktywności Polaków na obczyźnie jest tworzenie własnych ośrodków oświatowych. We wszystkich krajach, gdzie znajdowała się Polonia realizowano oświatową działalność pozasz...

4 czerwca 1989 – świętujemy razem!

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, zniesionego w 1946 r. w następstwie sfałszowanego referen...