Z życia wzięte – przypadki losowe

Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi. Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały, albo chory, albo niedołężny.  Może starzec, a może dziecko. Nie...

Matthias Nawrat – spotkanie literackie

Pomimo ślizgawicy na berlińskich ulicach i chodnikach udało się dotrzeć do Landesvetretung Brandenburg na spotkanie literackie z niemieckim pisarzem Matthiasem Nawratem, który barwnie przedstawił swo...

1 Listopad – Dzień Wszystkich Świętych

Długie jesienne wieczory zaczynają tworzyć atmosferę nostalgii, a zwłaszcza 1. listopada, kiedy czcimy dzień Wszystkich Świętych! W naszej tradycji polskiej nadchodzi czas zadumy nad życiem. Współcze...

33.Rocznica Zjednoczenia Niemiec

Pamięć i historia! Podstawą naszej tożsamości jest pamięć. Istnieją pewne momenty w życiu danego narodu, które pamiętamy bardzo szczegółowo. Z drugiej zaś strony, ważne rocznice historycznie z upływe...

Polonijne Forum Ekonomiczne – podsumowanie

W dniach 5-7 września 2023 r. w Karpaczu odbyło się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” XXXII Forum Ekonomiczne, jako największe wydarzenie polityczno-gospodarcze. Ra...