Wielkanocna spowiedź

Polskie tradycje Wielkanocy są tak silnie zespolone z tradycjami religijnymi, że czasami trudno dostrzec rozgraniczenie pomiędzy religijnymi a tradycjami polskiego świeckiego życia. Zgodnie z nauką k...

Wspomnienie o kompozytorze

Najwybitniejszy kompozytor XX wieku Krzysztof Penderecki spędził tydzień czasu w Berlinie przygotowując do występu uczniów Gimnazjum Muzycznego imienia Carla Philippa Emanuela Bacha. Młodzież i Mistr...

Jednego serca tak mało

 „Siła nasza leży w nas samych” (Arka Bożka) W tych trudnych czasach powinniśmy pamiętać, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi, potem – jesteśmy Polakami, a potem – chrześcijanami. Sprawdzianem naszej...

Czas empatii i człowieczeństwa

Koronowirus ujawnia różne postawy w obliczu zagrożenia zdrowia, to także test dla ludzkości na poziom empatii, zrozumienia i życzliwości. Kanzlerz Merkel w telewizyjnym przemówieniu powiedziała, cytu...

Starość nie radość

W obliczu zagrożenia koronawirusem zaleca się ochronę dziadków i babcie, seniorów będących w grupie ryzyka związanego z poważnymi powikłaniami po zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To dobrze, że cho...

A tymczasem w Berlinie

 Bezpowrotnie minął czas szalonych zabaw, zimowych balów, maskarad i ulicznych pochodów.  Zapoczątkowany w dzień Trzech Króli karnawał zakończony został  we wtorek przed środą popielcową. W  Niemczec...

Okiem emigranta – lekko nie ma

Wyjazd z Niemiec do Polski to dla wielu podróżujących w kierunku na wschód i  południe problem wciąż nierozwiązany, zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką. Nie ma mowy o wygodnej jeździe pociąg...

Pogoda (nie) dla działaczy

Foto: Stefan Dybowski Od zarania istnienia Polskiej Rady niezmienny był zawsze jej podstawowy cel, a mianowicie tworzenie wspólnoty dbającej nie tylko o język i kulturę polską w Niemczech, ale dające...