WIADOMOŚĆ DNIA

Andrzej Piwarski – „Malarstwo – Ślady-Nad...

50 lat pracy twórczej Andrzeja Piwarskiego                                                                                    Dobiegła końca wystawa malarstwa Andrzeja Piwarskiego zorganizowana w Europejskim Centrum Solidarności, „Ślady-Nadzieje-Polska 1970-1980-2016”. Wystawa przygotowana została z okazji rocznicy tragicznych dni grudnia roku 1970 oraz pełnych patosu dni sierpnia 1980, ale także 50-lecia złożenia dyplomu przez gdańskiego artystę. Wystawą w Europejskim Centrum Solidarności Andrzej Piwarski powraca do swojego…