About Krystyna Koziewicz

dziennikarka polonijna współpracująca z czasopismem „Kontakty” oraz polonijnymi portalami w Niemczech. Współautorka leksykonu o ludziach mediów, artystach, działaczach polonijnych. Obecnie asystent kierownika biura Polonii w Niemczech.

Wielkanocna spowiedź

Polskie tradycje Wielkanocy są tak silnie zespolone z tradycjami religijnymi, że czasami trudno dostrzec rozgraniczenie pomiędzy religijnymi a tradycjami polskiego świeckiego życia. Zgodnie z nauką k...

Wspomnienie o kompozytorze

Najwybitniejszy kompozytor XX wieku Krzysztof Penderecki spędził tydzień czasu w Berlinie przygotowując do występu uczniów Gimnazjum Muzycznego imienia Carla Philippa Emanuela Bacha. Młodzież i Mistr...

Komunikat Polskiej Rady w Berlinie

Droga Polonio Berlina, Polacy mieszkający w stolicy Niemiec, Przyjaciele Polskiej Rady Związku Krajowego!  Wobec tak trudnej sytuacji, która dotknęła wszystkich bez wyjątku, stosując się do zaleceń w...

Jednego serca tak mało

 „Siła nasza leży w nas samych” (Arka Bożka) W tych trudnych czasach powinniśmy pamiętać, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi, potem – jesteśmy Polakami, a potem – chrześcijanami. Sprawdzianem naszej...

Nowe restrykcje w walce z koronawirusem

Kanclerz Angela Merkel (CDU) i szefowie krajów związkowych wyrazili zgodę na następujące obostrzenia: Poruszanie się poza domem w pojedynkę lub maksymalnie w parach, obowiązek utrzymywania minimum 1,...

Apel kanclerz Niemiec do obywateli

Oto treść 18.03.20 wystąpienia Angeli Merkel skierowanego do społeczeństwa zamieszkałego w Niemczech „Drodzy współobywatele i współobywatelki, Koronawirus radykalnie zmienia życie w naszym kraj...

Czas empatii i człowieczeństwa

Koronowirus ujawnia różne postawy w obliczu zagrożenia zdrowia, to także test dla ludzkości na poziom empatii, zrozumienia i życzliwości. Kanzlerz Merkel w telewizyjnym przemówieniu powiedziała, cytu...

Starość nie radość

W obliczu zagrożenia koronawirusem zaleca się ochronę dziadków i babcie, seniorów będących w grupie ryzyka związanego z poważnymi powikłaniami po zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To dobrze, że cho...

Stary – Nowy Zarząd Polskiej Rady

W jedności siła! Nie było zaskoczenia i niespodzianek! Nowy -Stary Zarząd wybrany! Jednogłośnie! Tak zadecydowali delegaci 10 organizacji wchodzący w skład Polskiej Rady. O sukcesie i ponownym wyborz...