KONGRES MŁODEJ POLONII – BONN 2019

W październiku br. „Konvent Organizacji Polskich w Niemczech” już poraz czwarty zorganizuje kongres dla Polonii. Tym razem będze to europejski „Kongres Młodej Polonii” w Bonn z mottem: „M...