Informacja Zarządu Polskiej Rady w Berlinie

Protokół z  corocznego zebrania przedstawicieli Zarządów organizacji polonijnych w Berlinie, animatorów życia społeczno-kulturalnego oraz mediów polonijnych zorganizowanego przez Zarząd Polskiej Rady...