Portret własny

Wywiad udzielony Annie Burek  do marcowego  wydania miesięcznika Kontakty z  2018 roku pt. „Współczesna kobieta – silna kobieta”   Lead: Krystyna Koziewicz urodziła się 8 marca ̵...