Polska na szlaku wizjonerów

Sygnał dla Europy! Łączą nas wspólnie wartości: wolność, demokracja, pokój, godność i prawa człowieka, tolerancja, różnorodność. 14 maja 2022 odbyło się uroczyste otwarcie Szlaku Wizjonerów na Mehrin...