Upamiętnienie 1 września 1939 roku

Berlin, 1 września 1939 roku Co rok wspominamy datę 1 września jako dzień napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku, dzień rozpoczęcia II. wojny światowej i niemieckiej władzy okupacyjnej w Polsce. Dlate...