Odra – nasza rzeka

Opole nad Odrą Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś, bez rzeki, smutno mi. Tam każdy dzień, to skarb, dziś …...

1 września w Berlinie

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt w dniu 1 września, w 83. rocznicę napaści Niemców na Polskę, w Berlinie odbyły się uroczystości upamiętniające polskie niemieckie ofiary wojny, w których...