Polska dla powracających z emigracji

Panel dyskusyjny na Polonijnym Forum w Krynicy Zdroju. Czy dobrze rozwijająca się polska gospodarka oraz potencjał polskiego rynku to silne argumenty przemawiające za powrotem do Polski? W panelu udz...

Forum Polonijne w Krynicy Zdroju

O Polonii dla Polonii  W Krynicy IV Polonijne Forum Ekonomiczne zorganizowane zostało w ramach XXIX Forum Ekonomicznego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich i Senat RP. W Polonijnym Forum Ekono...