A tymczasem w Berlinie

 Bezpowrotnie minął czas szalonych zabaw, zimowych balów, maskarad i ulicznych pochodów.  Zapoczątkowany w dzień Trzech Króli karnawał zakończony został  we wtorek przed środą popielcową. W  Niemczec...