Starość nie radość

W obliczu zagrożenia koronawirusem zaleca się ochronę dziadków i babcie, seniorów będących w grupie ryzyka związanego z poważnymi powikłaniami po zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To dobrze, że cho...