3 Maja – Dniem Wolności Prasy

W statystyce dotyczącej wolności prasy sporządzonej przez „Reporterów bez granic” sytuacja pod tym względem pogorszyła się w wielu państwach Unii Europejskiej – w niektórych dramatycznie.

Wolność publicznej krytyki jest miarą stanu demokracji, a wolna i niezależna opinia jej eliksirem.

Każdy rząd, który zobowiązuje się do praworządności i demokracji, musi przedsięwziąć wszystko, aby istniała wolna niezależna opinia publiczna. Tylko w ten sposób będzie wiarygodny.

W tym celu państwo musi respektować dystans mediów, ich niezależność publicystyczną również wobec czysto gospodarczych aspektów i wszelkich prób wpływu, państwo musi też zagwarantować dziennikarzom bezpieczeństwo i dobre warunki do wykonywania ich ważnej pracy.

Republika Federalna poprawiła swoje miejsce w rankingu, nie znaczy to, że mamy spocząć na laurach. Codziennie musimy na nowo podejmować walkę o takie wartości demokratyczne jak suwerenność, autonomia, niezależność i wolność, walkę z populistami, którzy zastępują wyważone informacje nienawiścią i pogardą.

Zarządzeniem Generalnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych z  1993 roku  3. Maja ogłoszono Dniem Wolności Prasy.

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 562 Czytelników
Pin It