Nowy Zarząd w Polskiej Radzie w Berlinie

P1040192

Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie działająca od 2012 roku pod egidą przewodniczącego, Ferdynanda Domaradzkiego, to bodaj najbardziej aktywna i najlepiej funkcjonująca struktura organizacyjna spośród instytucji polonijnych w Berlinie.  W środowisku zyskała sobie uznanie i niewątpliwie wiedzie prym we wszelkich inicjatywach kulturalno-społecznych. Nadrzędnym przesłaniem Polskiej Rady jest kultywowanie na obczyźnie polskiej kultury, tradycji i pielęgnacja języka ojczystego. Sztandarowe projekty, jak Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Spotkanie Wigilijne, Dzień Polonii, jesienne Latawce  i wiosenna Zielona Łąka weszły na stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń polonijnych. Wszystkie te imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, które zapewne miały wpływ na zjednoczenie się Polaków wokół Polskiej Rady. Rada zyskała sobie wielu  sympatyków i, jak zapowiada nowo wybrany Zarząd, nie spocznie na laurach.

Działalność Polskiej Rady została wysoko doceniona i wspierana jest również przez instytucje reprezentujące Polskę i Polonię, jak Konsulat Ambasady Polskiej w Berlinie, Biuro Polonii, Wspólnotę Polską oraz MSZ i niemiecki BKM. Rada ma na swoim koncie sporo spektakularnych osiągnięć, należy jednak pamiętać, że to nie tylko zasługa lidera, ale i wielu zaangażowanych społecznie Polonusów.

Oceniając minione dwie kadencje działalności Rady i jej przewodniczącego, Ferdynanda Domaradzkiego, trzeba przyznać, że należą się gratulacje!

Dotychczasowy plan działania zrealizowany został w 100% – czytamy w sprawozdaniu rocznym Polskiej Rady podczas walnego zebrania 25 lutego 2017 roku.

W swoim końcowym wystąpieniu przewodniczący Rady apelował o dalszą konsolidację środowiska polonijnego. Cele i zadania nie są łatwe do realizacji – istnieje wiele małych Stowarzyszeń, każde o odmiennym profilu, ale z drugiej strony to właśnie różnorodność działania wzbogaca ofertę i zachęca do wzięcia udziału w życiu społecznym.

Oto nowy pięcioosobowy skład Zarządu, którego członkowie znani są z ogromnego zaangażowania w życiu polonijnym.

Przewodniczący: Ferdynand Domaradzki

– I zastępca: Małgorzata Tuszyńska

– II zastępca: Sławomir Prudzyński

– sekretarz: Małgorzata Olesiak

– skarbnik: Marek Radoch

Nowy Zarząd przedłożył zebranym program działania na bieżący rok, zarówno stare i sprawdzone, jak i nowe inicjatywy zostały jednogłośnie zatwierdzone przez uczestników walnego zebrania.

Nam, uczestnikom, pozostaje pogratulować nowo wybranym i życzyć im owocnej pracy.

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 1 239 Czytelników
Pin It