Dzieło Moniuszki „Paria” w Berlińskiej Filharmonii

Owacje na stojąco dla dyrygenta, solistów, chóru i Orkiestry Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu za znakomite wykonanie największego muzycznego dzieła Moniuszki „Parii” w Berlińskiej Filharmonii. Niepowtarzalna akustyka, wyjątkowe wspólne brzmienia, ekspresyjne motywy dźwiękowe nasączone emocjonalnością przysporzyły silnych wrażeń wśród licznie zgromadzonej widowni. Koncert pod batutą Jacka Kaspszyka był fantastyczną ucztą duchową nie tylko dla Polaków i Polonii, wśród publiczności byli także Niemcy oraz multikulturowa społeczność Berlina. Organizatorom koncertu należą się słowa podziękowania za wspólnie spędzony czas. Tego typu spotkania są bardzo pomocne, by budować mosty potrzebne do wzajemnej komunikacji. Muzyka łączy ludzi, tym razem połączyła nas muzyka wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Tak trzymać!

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 355 Czytelników
Pin It