Innowacja i tradycja – fotoreportaż z wystawy

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego Stowarzyszenie Miast Partnerskich wespół Deutsches Kulturforum w dniu 26 marca 2018 roku w Ratuszu Kreuzberg otwarta została wystawa “Henrich Brunsberg -późnogotycka architektura ceglana na Pomorzu i w Marchii Brandenburskiej”

W części oficjalnej wice przewodnicząca  ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich Szczecin – Berlin Dorota Kot uroczyście powitała przybyłych na wernisaż licznie zgromadzoną publiczność oraz specjalnych gości, którzy w kolejności zabrali głos: Kut Mildner Spindler historyk i przedstawiciela Ratusza Kreuberg, Claudia Tutsch z Deutsches Kulturforum, Gernot Ribke Deutsch Polnisches Geselschaft.

Henryk Brunsberg (ur.  ok. 1350 r, zm. po 1428) jest jednym z najwybitniejszym architektów poźnogotyckich i jednym z niewielu znanych z imienia budowniczych, działających w zakresie ceglanego na południowym pobrzeżu Bałtyku.

Punktem wyjścia, łączącym charakterystyczne rozwiązania architektoniczne z jego imieniem jest inskrypcja na brandenburskim kościele św. Katarzyny, która wzmiankuje Brunsberga jako budowniczego kościoła. Najwcześniej charakterystyczan dekoracje brunsbergowskie z bogato profilowanych kształtek, filigranowych maswerków i ozdobnych szczytów z palonej cegły wprowadzono na ukończonym około 1398 roku chórze kościoła Mariackiego w pomorskim Stargardzie Szczecińskim.

Poza Brandenburgiem budowle o porównywalnej formie występują również w Szczecinie, Chojnie, Prenzlau, Gardźcu (Gartz) i w Tangenrmünde. Są przykładami największego rozkwitu późnego gotyku w tym rejonie.

Celem wystawy jest przedstawienie na przykładach tych budowli typowych dla Brunsberga rozwiązań  formalnychoraz pokazanie, że Marchia Brandenburska i Pomorze około roku 1400 należały do jednolitego okręgu kulturowego.

Henryk Brunsberg był jednak jedyną postacią, pełniącą funkcję kierowniczą na wymienionych budowach. W roku 1411 w Brandenburgu działał szczeciński budowniczy Nikolaus Craft, a w 1412 roku w prenzlau pochodzący również ze Szczecina i zapewnie spokrewniony z Henrykiem Claus Brunsberg, którzy odpowiedzialni byli za nowoczesną technologię oraz chaarakterystyczne dekoracje.

Wystawa fotograficzna „Innowacja i tradycja – Henryk Brunsberg i późnogotycka archietktura ceglana na Pomorzu i w marchii Brandenburskiej” przygotowana została przez Niemieckie Forum Kultury Srodkowej i Wschodniej/ Deutsches Kulturforum östliches Europa przy współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Archidiecezją  Szczecińsko – Kamieńską i prezentowana będzie w Polsce i Niemczech jako wędrowna wystawa w kooperacji z Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Muzeum Pomorza/ Pommersches Landesmuseum w Greifwaldzie/ Pommersches Landesmuseum w Grejswaldzie. Koncepcję wystawy berlińskiego fotografa Thomasa Voßbecka na zlecenie Forum Kultury opracował Dirk Schumann.

Wystawie towarzyszy album w języku polskim.

Adres: Rathaus Kreuzberg I Etage, Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin

Wystawa potrwa do 16 kwietnia 2018 roku

 

 

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 312 Czytelników
Pin It