Marszałek Senatu RP do Polonii

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto naszych Rodaków zamieszkałych na niemal wszystkich kontynentach.Miło mi z tej okazji gościć u Państwa w domach.

Majowe święta: rocznice uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi czy Dzień Polonii i Polaków za Granicą upamiętniają najcenniejsze dla nas wartości: umiłowanie Ojczyzny, symboli narodowych, wolności, solidarności,poszanowania praw i godności człowieka.

Obchodami Dnia Polonii, ustanowionego z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej

– tradycyjnego opiekuna Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie, podkreślamy wkład światowego ruchu polonijnego w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku izasługi Polonii w walce o zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Nawiązujemy też do przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami na Obczyźnie.

W przeszłości i obecnie Polonia zdecydowanie i odważnie zabiera głos w kwestiach kluczowych dla Narodu Polskiego, działa na rzecz współpracy międzynarodowej, umocnienia pozycji Polski w świecie czy obrony dobrego imienia naszego  kraju.Polonia i Polacy za granicą angażują się w życie społeczności lokalnych, są orędownikami wiedzy o współczesnej Polsce, ale także o jej historii, tradycji i kulturze.Jest to nasz ogromny potencjał i atut.

 Niestety, z przykrością stwierdzam, że począwszy od tego roku senacka opieka nad Polonią i Polakami za granicą traci wymiar finansowy. Rząd podjął decyzję o pozbawieniu Senatu wieloletniego przywileju wspierania finansowego działań Polonii. Wszystkich Państwa pragnę jednak zapewnić, że pomimo tego będziemy z pasją i oddaniem kontynuować pracę na rzecz łączności Polonii i Polaków z zagranicy z Macierzą.

Będziemy jak dotychczas głosem Rodaków z zagranicy. Będziemy popularyzować Państwa aktywności i Państwa wkład w rozwój naszego kraju. Będziemy nagłaśniać dokonania Polonii na rzecz budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz obrony jej dobrego imienia. Będziemy zabiegać o przestrzeganie praw polskich mniejszości. Będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie ustawodawczym, dotyczącym spraw Polonii i Polaków za granicą.

Pragnę Państwa zapewnić, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest niezmiennie po waszej stronie.

 

Szanowni Państwo,

Dziś jak nigdy dotąd jesteśmy zjednoczeni w obliczu pandemii koronowirusa, która dotknęła ludzkość pod każdą szerokością geograficzną, pokazując,jak niewiele wystarczy, by zachwiać naszym życiem, zdrowiem i światem.

Wyrażam najwyższe uznanie dla polonijnych lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu medycznego walczącego z epidemią. Dzięki Państwa poświęceniu i ofiarnej pracy niejedno życie zostało ocalone, Jesteście Państwo uosobieniem pięknej łacińskiej maksymy „Alterivivasoportet si tibi vis vivere” – na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie.Dumą napełniają mnie inicjatywy środowisk polonijnych w walce z pandemią:szycie masek czydruk przyłbic, organizowanie zbiórekpieniędzy, żywności czy środków higieny dla najbardziej potrzebujących.

Niezmiernie żałuję, że zmiany w przepisach wyborczych wprowadzanych przez rząd w ostatnich tygodniach w praktyce bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wasz udział w wyborach prezydenckich przewidzianych na maj 2020 roku.To rzecz niespotykana w najnowszej historii naszego kraju. Zapewniam Państwa, że Senat uczyni wszystko, by wybory, które mają być świętem demokracji, odbyły się w sposób zgodny z konstytucją, z poszanowaniem zasad powszechności, równości, tajności, a przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków. Chaos organizacyjny i prawny w połączeniu ze straszliwą pandemią nie mogą uniemożliwić Państwu skorzystania z przysługującego Wam prawa wyborczego.Należy przełożyć te wybory na spokojniejszy czas, gdy pokonamy zarazę.

Szanowni Państwo,

W dniu Waszego Święta życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. W tych trudnych dniach bądźmy zjednoczeni w rodzinach i wspólnotach Rodaków. Czerpmy z tej wyjątkowej więzi siłę i głęboką nadzieję na lepsze jutro. Wierzę, że jeszcze nie raz będę mógł spotkać się z Państwem i osobiście podziękować za wszystko, co robicie dla Ojczyzny,a przede wszystkim za to, że macie Polskę cały czas w swoich sercach. Za to, że jesteście jej najważniejszymi Ambasadorami.

Marszałek Senatu RP

Tomasz Grodzki

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 166 Czytelników
Pin It