Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian

Karpacz, 5-7 września 2023 r.
Dolny Śląsk Główny Partner Forum Ekonomicznego
24 lutego 2022 r. na dobre wpłynął na naszą wizję przyszłości. Powrót do status quo wydaje się dziś  niemożliwy. Kształtowanie nowego ładu światowego może zatem wymagać od wielu krajów europejskich przedefiniowania swoich wartości, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczniejszą i lepszą przyszłość. W wyniku wojny na Ukrainie bezpieczny świat stał się wspólnym priorytetem dla nas wszystkich. Jednakże, czy oznacza to samo dla wszystkich i czy powinien być tworzony według spójnych scenariuszy? Równie ważnym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie Europa, jest niewątpliwie wszechobecna inflacja, która poważnie wpływa na dalszy rozwój gospodarczy
kontynentu. Czy w obliczu poważnych perturbacji na rynku energetycznym stać nas na to, by nie rozwijać
energetyki opartej na źródłach odnawialnych? Paradoksalne pytanie brzmi: jakie koszty środowiskowe jesteśmy gotowi ponieść, aby dogonić Chiny w tej dziedzinie? Zapewnienie zielonej przyszłości dla naszej planety jest dziś jednym z filarów programów większości  przywódców politycznych i ruchów społecznych. Nie brakuje jednak również głosów, że może być już za późno a wraz z rozwojem technologii powinniśmy coraz odważniej poszukiwać innej planety do zamieszkania. Temat ten ożywa wraz z planowanym powrotem człowieka na Księżyc. Rozwiązania  rodem z science fiction stają się coraz częściej normą w naszym nowym, cyfrowym świecie. Jak się w nim nie zagubić i zachować człowieczeństwo? Jakimi wartościami powinna kierować się Europa w tych trudnych czasach? Czy możliwe jest pogodzenie różnych wizji i oczekiwań, aby wyznaczyć  wspólny kierunek działań dla społeczności międzynarodowej?

32. Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 5-7 września 2023 r. w Karpaczu. Forum Ekonomiczne organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Jest to największa  konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 30 lat Forum gromadzi liderów politycznych,
gospodarczych i społecznych z ponad 60 krajów z całego świata.
Forum Ekonomiczne służy jako platforma, dzięki której najważniejsze postacie europejskiej polityki i gospodarki mogą się spotkać i mogą wymieniać swoje poglądy. Charakterystyczna atmosfera Forum, wynikająca z jego wieloletniego istnienia, sprzyja rozwojowi współpracy między państwami członkowskimi sprzyja rozwojowi współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i ich sąsiadami. Każdego roku podczas podczas Forum padają ważne deklaracje, dlatego sesje przyciągają  media z całego świata, a ich efekty odbijają się szerokim echem wśród ekspertów jeszcze długo po zamknięciu Forum.
Program Forum Ekonomicznego obejmuje ponad 350 debat, 6 sesji plenarnych, rozmowy z najważniejszymi gośćmi, warsztaty i prezentacje.
Proponowane w tym roku ścieżki tematyczne obejmą następujące tematy:
– Biznes i zarządzanie
– Forum cyberbezpieczeństwa
– Forum energetyczne
– Europa i Świat
– Europa Karpat

– Forum opieki zdrowotnej

– Forum Innowacji
– Polityka międzynarodowa
– Inwestycje i rozwój
– Media i komunikacja
– Nowa Gospodarka
– Forum Gospodarcze Polonii
– Forum Regionów
– Forum Bezpieczeństwa
– Społeczeństwo
– Zrównoważony rozwój
– Forum Ukraińskie.
Następujące ścieżki tematyczne mają stałą i ugruntowaną pozycję w programie Forum  Ekonomicznego:
Forum opieki zdrowotnej
Od ponad 11 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i  finansowanie systemu ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.
Forum Regionów
Od 2007 r. stanowi integralną część Forum Ekonomicznego. Jest platformą wymiany poglądów i  miejscem spotkań liderów samorządów i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej ze  środowiskiem biznesu i nauki.
Europa Karpat
Organizowane w ramach Forum Ekonomicznego wspólnie z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej  wydarzenie skupia przedstawicieli władz państwowych, a także samorządowych ze wszystkich krajów zaangażowanych w szeroko rozumianą tematykę karpacką.
Forum Gospodarcze Polonii
Utworzone we współpracy z Senatem RP w 2015 r., skupia przedstawicieli władz państwowych,  środowisk polonijnych i ogólnopolskich organizacji pozarządowych.
Raport Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego
Najważniejszym dokumentem, który zostanie zaprezentowany podczas obrad 32. będzie Raport  Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego 2023. Raport jest najbardziej kompleksowym opracowaniem na temat stanu gospodarki Polski i krajów
Europy Środkowo-Wschodniej w 2023 r. Opisuje aktualne trendy i zjawiska społeczno-gospodarcze. Opisuje aktualne trendy i zjawiska społeczno-gospodarcze. Umożliwia liderom podejmowanie  skuteczniejszych decyzji. Raport został opracowany przez ekspertów z wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podzielony na 11 sekcji tematycznych, dostępnych  do nabycia podczas rejestracji na Forum.
Nagrody Forum Ekonomicznego
Wręczenie nagród Forum jest nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego. Rada Programowa
Przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
Człowiek Roku 2022
– Firma Roku 2022
– Organizacja Pozarządowa Europy Srodkowo-Wschodniej 2022.

 Wydarzeniu towarzyszyć będzie bogaty program kulturalny i rekreacyjny, obejmujący m.in. spotkania  autorskie, koncerty, pokazy filmów, prezentacje atrakcji turystycznych regionu.

Źródło informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 340 Czytelników
Pin It