Noworoczne przemówienie przewodniczącego Polskiej Rady

Dobry wieczór Państwu, Droga Polonia Berlińska, Drodzy Rodacy!

Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku 2020. Dziękuję, że tak wielu gości przybyło na nasz Koncert Noworoczny i uroczystość przyznania nagrody „Najlepszy z najlepszych” 2019.

Jako gospodarz wieczoru witam bardzo serdecznie na pierwszym miejscu Burmistrza Reinickendorf, Pana Franka Balzera,

W Polskiej starej tradycji zacnych gości wita się chlebem i solą ,dzisiaj naszych gości witamy bukietami kwiatów.

Witam bardzo serdecznie:

– Posłankę do Bundestagu, Panię Minister Stanu, Prof. Monikę Grütters,

– Posłankę do Parlamentu Europejskiego, Panię Hildegardę Bentele,

– Posłaną do polskiego Sejmu, Panię Joannę Fabisiak,

– Przedstawiciela Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Konsul ds. Polonii Panią Jowite Wencius.

– Bardzo serdecznie witam członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatora Pana Wojciecha Ziemniaka,

– Mam zaszczyt powitać także przewodniczącego frakcji CDU w Parlamencie Berlińskim, Pana Burkharda Dreggera,

– Witam Przewodniczącego Polskiej Rady Związku Federalnego w Niemczech, Dyrektora Biura Polonii w Berlinie Pana  Aleksandra Zająca,

Witam prezesów naszych organizacji i ich członków;

-Panią Prezes Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oswiata” -Barbarę Rejak

-Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pana Andrzeja Staszaka,

-Stowarzyszenia Zjednoczenie Polaków w Berlinie Panią Elzbietę Michalak

-Przedstawiciela  Klubu Inteligencji Katolickiej w Berlinie Panią Wandę Szulczynski

-Przedstawiciela  Polskich Przedsiębiorców i Przemysłowców BERPOL Pana Jacka Baryłkowskiego

-Prezesa  Stowarzyszenia Kulturalnego Pana Gregora von Borzestowskiego

-Z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia KRESY Pana Romana Brodowskiego

-Naszych przedstawicieli ruchu turystycznego z dwóch klubów-Panią Elzbietę Potepską,Panów Piotra Swiderskiego i Jana Tyburskiego .

Witam wszystkich działaczy polonijnych, animatorów kultury, pisarzy, malarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, ludzi mediów i szczególnie serdecznie – laureatów naszej tegorocznej nagrody.

Witam i serdecznie dziękuję naszym muzykom, a w szczególności Panu Janowi Czachorowi Prezesowi Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena ze Świebodzina, że zechcieli przybyć do Berlina i uświetnić nasze doroczne spotkanie polonijne swą znakomitą muzyką.Dziękuję  za występ chórowi polsko-niemieckiemu SPOTKANIE.

Szanowni Państwo! Za nami kolejny rok wielu ambitnych działań, które pokazały ożywioną aktywność naszej polskiej wspólnoty w Berlinie. Rok 2019 był również dla nas, Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie, czasem wielu sukcesów. Jako organizacja dachowa skupiamy dawne i nowe organizacje polonijne, reprezentując ich interesy wobec przedstawicieli rządów w Polsce i w Niemczech. Naszym statutowym celem jest pielęgnacja polskiej mowy i tradycji oraz praca na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego i integracji Polaków w Berlinie, przy zachowaniu naszej kulturowej tożsamości, co odpowiada postanowieniom „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”. Odnosimy na tym polu sukcesy, tworzymy silne więzi instytucjonalne i prywatne między Niemcami i Polakami. To najlepsza forma kształtowania dobrego wizerunku Polaków w Berlinie.

Drodzy Państwo!

Tradycyjny, polonijny Koncert Noworoczny jest okazją do spotkania w miłej, odświętnej atmosferze, Polaków i Polonii  mieszkającej w  Berlinie, z  niemieckimi partnerami, przedstawicielami władz Berlina, z przedstawicielami Ambasady i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Od kilku już lat w czasie Koncertu wyróżniamy najlepsze i najciekawsze projekty i działania Polonii i Polaków w Berlinie,  przyznając nagrodę „Najlepszy z najlepszych”. Wielu z Państwa uczestniczyło w życiu kulturalnym Berlina, wielu aktywnie współtworzyło polską ofertę gospodarczą i kulturalną, tworzyło ją wspólnie z nami. Jestem przekonany, że w życiu kulturalnym miasta w roku 2019 byliśmy jako Polacy widoczni.  To jest nasz wspólny sukces.

Jako Zarząd Polskiej Rady zorganizowaliśmy imprezy, które wpisały się już na stałe do polonijnego kalendarza kulturalnego.

– Koncert Noworoczny

– Dzień Polonii

– Jesienny Festyn Rodzinny „Gry z zabawy bez Granic”

– Spotkanie Wigilijne

-wyjazd na Kresy

-Bal Noworoczny dla członków i sympatyków Polskiej Rady

Szanowni Państwo,

Dzisiaj, pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali naszą działalność w 2019 roku. Wszystkie formy naszej działalności opierają się na społecznej pracy naszych członków i sympatyków Polskiej Rady, na waszej pracy. Dziękuję każdemu z Was z osobna i wszystkim razem, za każdą godzinę waszego poświęcenia na rzec naszej wspólnoty.
Mam nadzieję na dalszą naszą współpracę dla dobra naszej Ojczyzny i Polaków mieszkających poza jej granicami, w Berlinie,
na współpracę w dalszym umacnianiu naszych dobrych polsko – niemieckich stosunków. Jest to nasz wspólny wkład w budowie silnej i szanowanej polskiej i europejskiej społeczności.

Osobno, bardzo serdecznie dziękuję, za dotychczasowe wsparcie finansowe otrzymane od Senatu RP, MSZ Polski, jak również Urzędu Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów Rządu Federalnego Niemiec i Fundacji Polsko – Niemieckiej.

Liczymy na dalszą efektywną współpracę z Ambasadą i Konsulatem RP. w Berlinie, oraz wszystkimi instytucjami wspierającymi naszą polonijną działalność, zarówno tymi w Niemczech jak i w Polsce.

Szczególnie gorąco dziękuję Burmistrzowi dzielnicy Reinickendorf Panu Frankowi Balcerowi oraz Pani Margareth Pawelski za wieloletnie wsparcie, przy organizacji ” Dnia Polonii” na terenie Berlina dzielnicy  Reinickendorf oraz objęcie przez Pana Burmistrza patronatem tegoroczny Koncert Noworoczny.

Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Życzę wielu interesujących pomysłów i inicjatyw.
Natomiast w życiu rodzinnym i zawodowym, pomyślności, szczęścia, zdrowia oraz dalszych sił do pracy w organizacjach polonijnych.

 

Życzę miłego wieczoru!

Ferdynand Domaradzki

przewodniczący Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 128 Czytelników
Pin It