Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju

Marszałek Senatu: chcemy budować przyszłość Polski z Polonią

Chcemy budować przyszłość Polski, w której jest miejsce dla Polonii  – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski 5 września 2017 r. otwierając  Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju.

Zdaniem marszałka Forum Ekonomiczne w Krynicy to bardzo dobre miejsce, gdzie spotykają się politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i od dwóch lat przyjeżdżają przedstawiciele Polonii. To miejsce, w ocenie marszałka, powinno sprzyjać integracji Polonii. Stwarza ono szansę do wspólnej pracy na rzecz Polski.

Marszałek podkreślił, że Polonia to ogromny potencjał Polski poza granicami, którego nie można zmarnować. S. Karczewski powiedział, że po raz pierwszy w minionym roku więcej ludzi przyjechało do Polski niż opuściło nasz kraj. To według marszałka świadczy o sukcesie Polski. „Chciałbym, by coraz więcej Polaków wracało do ojczyzny, a ci, którzy zdecydują się pozostać za granicą będą z nami współpracować”.

Pierwszego dnia Forum Polonijnego odbyły się dwa panele dyskusyjne. Otwierający panel był poświęcony roli mediów w budowaniu tożsamości wśród Polonii i Polaków poza granicami. Drugi panel dotyczył aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów oraz Polaków ze Wschodu.

Senator Artur Warzocha, który był moderatorem pierwszego panelu pokreślił, że media, zarówno polskie jak i polonijne, w swojej wieloletniej historii wielokrotnie udowodniły, że potrafią integrować to środowisko.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, przypomniał, że wspólnota to ludzie, których łączy przede wszystkim  historia, kultura, język, tożsamość i religia. Podkreślił, że jeszcze kilkanaście lat temu głód „wiedzy o Polsce” był szczególnie widoczny w krajach misyjnych, oddalonych wiele tysięcy kilometrów od Polski. Obecnie, dzięki upowszechnieniu internetu, mediom społecznościowym, sytuacja w tych państwach poprawiła się.

Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta zaznaczył,  że w prezydenturze Andrzeja Dudy już od pierwszych dni jest widoczne jak bardzo docenia rolę Polaków poza granicami Polski w kreowaniu wizerunku  państwa. Dodał, że „media polskie to misja”, a „tożsamość to łączność z Polską lub polskością”. Minister zaznaczył, że istotne są dwa rodzaje mediów. „Są media nastawione na program polonijny, tak jak TVP Polonia, ale także takie, które w ramach swojej misji chcą  publikować  informacje ważne dla Polonii i Polaków za granicą, a także ich rodzin pozostałych w kraju tak, jak telewizje Trwam i Republika.” – mówił.

Wszyscy zgodzili się, że największym wyzwaniem jest zainteresowanie młodych ludzi, którzy odchodzą od śledzenia informacji w telewizji, kosztem internetu oraz trafianie z konkretnym przekazem do określonych skupisk ludzi. Media oprócz tej oczywistej roli informacyjnej mają wielki udział w budowaniu wizerunku Polski.

Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, prezentując historię mediów polonijnych, podkreśliła, że wydarzenia te miały ogromy wpływ na to, w jakim kształcie media polonijne obecnie funkcjonują. „Po upadku bloku wschodniego trzy wartości, z którymi obecnie mamy także do czynienia, były fundamentem budowania mediów polonijnych. Po pierwsze była to konspiracyjna edukacja, gdzie rodziła się potrzeba wyjścia na zewnątrz; po drugie – potrzeba kontaktu z krajem; po trzecie – polska rodzina” – mówiła.

Dyrektor TVP Polonia, Magdalena Tadeusiak podkreśliła, że reprezentowana przez nią telewizja należy do najstarszych. „Jesteśmy anteną, która nadaje dla 21 mln Polaków. Mamy swoich stałych odbiorów. Naszą rolą jest ciągłe podtrzymywanie, nie tylko więzi z Polską, ale także samego pragnienia poczucia więzi” – mówiła. TVP Polonia ma w swojej ofercie program dla dzieci, który poprzez zabawę, piosenki i wierszyki, uczy języka polskiego. Dyrektor zapowiedziała wprowadzenie tego typu oferty, także dla młodzieży. „Młodzież odchodzi od korzystania z telewizji tradycyjnej i coraz częściej korzysta z internetu. Staramy się nadążyć za tym trendem i być obecni także tam” – dodała.

Tomasz Machura ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii stwierdził, że to dobrze, iż w tytule panelu widnieje „nowe i tradycyjne media”. W jego opinii media te  nie powinny być  przeciwstawiane. Podkreślił, że powinny ze sobą współpracować. „Nowe media są narzędziem i mogą być używane w sposób zarówno dobry jak i zły. Dlatego mamy wysyp filmów na YouTube, które czasami odwracają uwagę od programów wartościowych”.

Panel poświęcony repatriantom prowadziła Aleksandra Ślusarek, prezes Związku Repatriantów RP. Przypomniała, że w maju tego roku weszła w życie nowa ustawa umożliwiająca repatriację. Zgodnie z nowymi przepisami to rząd polski jest odpowiedzialny za to, by umożliwić, wszystkim Polakom, którzy zechcą, potomkom osób wywiezionych w głąb Rosji, na Wschód, do Kazachstanu –  powrót do kraju.

Minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów podkreślił, że ta ustawa umożliwi zakończyć proces repatriacji w ciągu najbliższych lat. Osoby, które zdecydują się wrócić do ojczyzny będą miały zapewnioną pomoc w zatrudnieniu, w zdobyciu kwalifikacji, mieszkania, w nauce języka polskiego. Ta pomoc będzie kierowana bezpośrednio do rodzin repatriantów. Takie same uprawnienia np. emerytalne będą miały małżeństwa mieszane. Poprzednia ustawa obejmowała tylko potomków repatriantów, co powstrzymywało część osób przed powrotem lub prowadziło do rozbicia rodzin – mówił minister Kowalczyk. Minister dodał, że te udogodnienia dla repatriantów zbiegły się z dobrą sytuacją na rynku w pracy w Polsce, co sprzyja ich aktywizacji zawodowej.

Minister edukacji Anna Zalewska oraz o. Zdzisław Klafka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Mediów zwracali uwagę na konieczność zapewnienia młodzieży pobytów przystosowawczych do nauki i życia w naszym kraju, konieczność poświęcenia im uwagi, wprowadzenia ich do polskiej wspólnoty. Minister podkreśliła, że z myślą o takich dzieciach i młodzieży znalazły się pieniądze na wprowadzenie w polskim systemie edukacji oddziałów przygotowawczych, gdzie uczy się tych młodych ludzi tak, jak obcokrajowców. Poinformowała, że w ofercie edukacyjnej jest też darmowe uczenie języka polskiego on-line. Aleksander Bobko, senator, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że w związku z repatriacją na system edukacyjny zostało nałożone szczególne zadanie, które jest podejmowane entuzjastycznie. Zapewnił, że czynione są starania, by młodzież ta miała dobre warunki do studiowania.

Minister Kowalczyk podkreślił, że jest jeszcze sporo problemów do rozwiązania w związku z repatriacją. Wśród tych spraw wymienił m.in.: zapewnienie opieki zdrowotnej, zapewnienie ciągłości kształcenia, naukę języka polskiego dla dorosłych.

Celem Forum Polonijnego jest włączenie Polaków  żyjących z dala od ojczyzny do udziału w ważnych wydarzeniach w naszym kraju, a tym samym w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej. Forum w Krynicy jest także okazją do dyskusji nad istotnymi sprawami dla Polonii i Polaków za granicą. Gospodarzem Forum Polonijnego, tak jak w zeszłym roku, będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Na tegoroczne Forum Polonijne złożą się ponadto panele dyskusyjne: „Doświadczenia i wyzwania dyplomacji ekonomicznej”, „Marka Polska – niedoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, „Rola pozytywnego wizerunku Polski na świecie w indywidualnym sukcesie Polaków mieszkających za granicą”.

Organizatorami Forum są: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ekonomicznego oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 1 699 Czytelników
Pin It