Polsko –Niemiecka Konferencja Miast Partnerskich 2017

Miasta, jako miejsca rozwoju to już rzeczywistość wielu aglomeracji w Unii Europejskiej.  Barcelona, Berlin czy Kopenhaga to miejsca, gdzie konsekwentnie od lat realizowane są projekty, dzięki którym nie tylko zwiększono innowacyjność całych regionów, ale również w znaczący sposób poprawiono jakość życia mieszkańców.

Auswärtiges Amt roku we współpracy z Burmistrzem miasta Berlin w Czerwonym Ratuszu zorganizowali 27 listopada 2017 r. w konferencję, którego tematem przewodnim były „Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przyszłości”. Podczas otwarcia konferencji głos zabrał m.in. Ambasador Rzeczypospolitej Polski w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski.

Polscy i niemieccy samorządowcy i specjaliści dyskutowali o problemach przed jakim stoją  miasta w zglobelizowanym świecie. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaingurował merytoryczną część polsko-niemieckiej konferencji miast partnerskich 2017.

W głównym panelu udział wzięli: Michael Müller, burmistrz Berlina, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Edwin Bendyk, kierownik działu naukowego tygodnika „Polityka” i Francesca Ferguson, kuratorka i założycielka berlińskiego festiwalu architektury i urbanistyki MAKE CITY – Architektur & Andersmachen.

W czasach zmian technologicznych w bardzo dużym stopniu zmieniają miasta i relacje międzyludzkie – mówił prezydent miasta Poznania. Technologia powinna ułatwiać życie w mieście, jednak to więzi i bezpośrednice kontakty międzyludzkie są najważniejsze. Nie można zapomnieć o ludziach, którzy uczestniczą w przestrzeni miejskiej, doświadczamy ją współtworzą.

 

 

Wśród dyskutantów znaleźli się również m.in.: Sawsan Chebli, pełnomocnik Landu Berlin przy Federacji i Sekretarz Stanu do spraw zaangażowania obywatelskiego oraz spraw międzynarodowych, Michael Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy czy Tim Edler, autor projektu kąpieliska rzecznego Flussbad Berlin.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o udziale obywatelskim w samorządzie miasta, o tym, co miejskie samorządy mogą zrobić dla ochrony klimatu i środowiska. Poruszono też problem pamięci polsko-niemieckiej w kontekście europejskiej kultury pamięci.

Konferencja zakonczyła się uroczystym wręczeniem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec tłumaczowi i działaczowi na rzecz pojednania polsko – niemieckiego panu Winfriedowi Lipszerowi przez Szefa Urzędu Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Stephana Steinleina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 1 575 Czytelników
Pin It