Rusza blog dziennikarzy polonijnych

Forma merytoryczna i techniczna portalu (bloga) zostanie opracowana podczas warsztatów w Lublinie.

W zamierzeniu inicjatorów projektu strona ma być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na tematy dotyczące mediów polonijnych, narzędziem stymulowania aktywności środowiska dziennikarzy polonijnych z krajów objętych projektem, ale i na świecie (do współtworzenia witryny zostaną zaproszeni ponadto redaktorzy mediów polonijnych z innych krajów, zainteresowanych współpracą) oraz narzędziem do promocji polskiej kultury i tożsamości w środowiskach polskich za granicą i polonijnych.

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 2 072 Czytelników
Pin It