Polonia żegna Krystiana Cichowskiego

Non omnis moriar…/ Nie wszystko umiera

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

Christiana Cichowskiego.

Odszedł od nas za wcześnie, niespodziewanie, po cichu. Pozostawił szerokie grono osób, z którymi aktywnie działał i realizował swoje pasje. Przeżył 77 lat.

W Berlinie był nauczycielem i wieloletnim członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”. Od początku przyjacielem i cichą podporą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Już pod koniec lat 90-tych, jako nauczyciel Towarzystwa „Oświata” wędrował po Berlinie od punktu nauczania do punktu nauczania z plecakiem wypchanym atlasami geograficznymi, aby uczniom „Oświaty” przybliżać geografię Polski. Dodatkowo był skarbnikiem w zarządzie Towarzystwa wielu kadencji. Aktywnie współpracował z polonijnymi klubami turystycznymi w Berlinie. Po założeniu w 2012 roku Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie był jej przyjacielem i wsparciem. Dyskretnie obecny we wszystkich działaniach, pozostawał na drugim planie: skromny, spokojny, małomówny, dyskretny, łagodny, służący radą i pomocą, zawsze, gdy było trzeba i do końca.

Na Śląsku był profesorem i wychowawcą I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Jego pasją były góry. Jako nauczyciel geografii był pomysłodawcą i organizatorem rajdu turystycznego po polskich górach zwanego do dziś „Rajdem Słowaka”. To z jego inicjatywy uczniowie Liceum im. Słowackiego pierwszy raz w 1977r. wybrali się na rajd pieszy do Węgierskiej Górki. Osobiście uczestniczył we wszystkich 43 rajdach i stał w kręgu przekazując uścisk przyjaźni śpiewając „Ogniska już dogasa blask”.
Dziś przyszło nam stanąć w pożegnalnym kręgu bez Ciebie Christianie… „przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia…”

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd i Członkowie
Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie

Berlin, 15.05.2023

Z ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela, Christiana Cichowskiego. Nauczyciela i wieloletniego skarbnika Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie, a także człowieka, na którego można było liczyć w każdej sytuacji. Christian był dobrym duchem berlińskiej Polonii. Nasze ostatnie wspólne spotkanie miało miejsce 25 marca 2023 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oświaty.

Będzie nam Ciebie, Christian, bardzo brakowało!

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 933 Czytelników
Pin It