65 – lecie Zjednoczenia Polaków w Berlinie

Zjednoczenie Polaków w Berlinie to jedna z najstarszych organizacji polonijnych w Berlinie. W 2020 roku obchodzi 65-lecie istnienia. Historia tej organizacji zaczęła się zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej, w chwili kiedy olbrzymie masy Polaków znalazły się na terenach zachodnich stref okupacyjnych Niemiec. Od pierwszych chwil wolności środowiska polonijne zaczęły organizować życie społeczne, organizacyjne i polityczne. Ponieważ istniała żywotna potrzeba utworzenia centralnej organizacji reprezentującej interesy wszystkich polskich środowisk, zdecydowano w 1946 roku o utworzeniu konfederacji organizacji w Niemczech o nazwie Zjednoczenie Polskie w Niemczech. Założycielami byli m. in. Bolko Kliemek, Bonifatius Stopa i Józef Dunst. Nowo powstała organizacja zrzeszała mniejsze struktury i była pewnego rodzaju parlamentem organizacyjnym polskiego środowiska. Z powodu wielu kryzysów i rozłamów w działalności tego stowarzyszenia Zjednoczenie ostatecznie upadło. Jako rok powstania Zjednoczenia Polaków w Berlinie w obecnym kształcie można uznać rok 1955.Zjednoczenie Polaków w Berlinie przetrwało 65 lat do dnia dzisiejszego dzięki wiernym jej członkom, jak: Witteck Małgorzata, Irmischer Alexander czy Weber Teresa. Najstarszą stażem członkinią Zjednoczenia Polaków jest Pani Małgorzata Witteck. W pamięci zapisali się przede wszystkim prezesowie: Jan Wache, który był pierwszym prezesem Zjednoczenia Polaków w Berlinie, Henryk Olkiewicz, Bogdan Stróżyński, Józef i Lidia Dunst, a od ponad roku – Elżbieta Michalak. Powojenne Zjednoczenie Polaków, do którego należało swego czasu 1600 członków, najliczniej i najsilniej działało w Berlinie. 65. rocznica działalności Zjednoczenia Polaków w Berlinie uczczona zostanie 23 października 2020 roku uroczystym koncertem dla Polonii berlińskiej. Wśród zaproszonych gości oprócz wszystkich członków znajdą się przedstawiciele organizacji polonijnych oraz niemieckich władz Berlina. Z działalnością organizacji będzie się można zapoznać dzięki multimedialnej prezentacji historii Zjednoczenia. Zaplanowane są odznaczenia dla najstarszych członków i osób zasłużonych dla Zjednoczenia.

 

Koncert z okazji Jubileuszu 65.lecia powstania Zjednoczenia Polaków w Berlinie

Zapraszamy Państwa na niezwykły wieczór poświęcony dwóm największym bardom XX wieku – Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie. Ich twórczość wpisała się na zawsze w historię i tradycję piosenki. Swoją charyzmą docierali do milionów odbiorców na całym świecie. Śpiewali na przekór ustrojowi, na przekór KGB, na przekór cenzurze. Dawali nadzieję. Na scenie zabrzmią ich największe i najpiękniejsze, także najbardziej znane przeboje. Wykonywać je będą Piotr Kajetan Matczuk, Tomasz Imienowski, Artur Chyb – muzycy zespołu PIRAMIDY.

Podczas koncertu muzycy opowiadają o barwnym i dramatycznym życiu obu bardów. W czasie koncertu będzie można usłyszeć niezapomniane piosenki Włodzimierza Wysockiego: w tym legendarne „Ochota na Wołkov”, „Centrala zero siedem”, „Gdzie Wywiozą” oraz najbardziej znane pieśni Bułata Okudżawy m.in.: „Aleksander Sergiejewicz Puszkin”, „Trzy Miłości”, „Pieśń o Huzarze” a także „Modlitwę – Dopóki ziemia kręci się” oraz wiele innych. Artyści już dwukrotnie koncertowali w Moskwie na zaproszenie wdowy po bardzie -Olgi Okudżawy. W tym w jednej z największych i najbardziej prestiżowych sal koncertowych świata – w Sali im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.

W maju 2017 roku nakładem Wytwórni MTJ z Warszawy, ukazała się płyta pod tytułem „Krótka płyta o Okudżawie”.

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 342 Czytelników
Pin It