Zjednoczeni w historii, kulturze i tradycji

Przygotowania do jubileuszowych uroczystości związanych  z 65- leciem istnienia najstarszego Stowarzyszenia w Berlinie trwały od ponad roku.  Z wielkim rozmachem zaplanowano  3 dniowy program obchodów, na który miała zostać zaproszona cała berlińska Polonia.  Niestety, pogarszająca się z miesiąca na miesiąc sytuacja pandemiczna zmusiła organizatorów  do ciągłego minimalizowania programu, a tym samym do ograniczenia udziału przedstawicieli polonijnych. Niemal do ostatnich chwil nie było pewności, czy uroczystości w ogóle odbędą się?

A jednak,  przeddzień, nim wprowadzono całkowity zakaz organizowania spotkań udało się w ostatniej chwili  przy zastosowaniu reżimu sanitarnego zorganizować  uroczystości jubileuszowe, które zainaugurowano  20 października 2020 roku. Pierwsze spotkanie miało wewnątrz związkowy charakter czyli w budynku przy  Buelowstrasse 94, miejscu cotygodniowych spotkań zaproszeni  zostali wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Obecni byli jedynie współorganizatorzy: Aleksander Zając z  Biura Polonii oraz Sławomir Prudzyński  z Polskiej Rady Krajowej, którzy w części oficjalnej pogratulowali sukcesów  i wyrazili wyrazy najwyższego uznania życząc wszystkim uczestnikom wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.

Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Zjednoczenia Elżbieta Michalak, która w mowie powitalnej pozdrowiła wszystkich uczestników i każdego  z osobna. Piękny był to gest okazujący każdemu z członków wdzięczność za ich aktywność w Zjednoczeniu, długoletnie zaangażowanie i dbałość o  dobrą kondycję  tworząc prawdziwą polską wspólnotę. Nieprzerwanie od dziesięcioleci członkowie spotykają się co najmniej raz w tygodniu  podczas których dzielą się informacjami, służą sobie radą, poruszają istotne kwestie społeczne, omawiają nowe pomysły, układają plan działania na dany rok i co najważniejsze, w atmosferze otwartości wyrażają swoje myśli, opinie. Dla wielu z nich, zwłaszcza najstarszych członków to niemal drugi dom i  jedyna okazja by porozmawiać po polsku, ładnie się ubrać i cieszyć się chwilą przy znakomitym menu, które sami sobie przygotowują. Każde spotkanie przypomina bardziej święto, aniżeli zebranie Stowarzyszenia.  To wielka zasługa prezesów, których serdeczny sposób komunikacji sprzyjał do inspirowania i wyzwalania twórczej energii, aktywnej postawy, aby wspólny czas był radosnym przeżyciem i miłym wspomnieniem.  Najważniejsze jest to,  by w iście swojskim gronie  każdy czuł się potrzebny i dowartościowany, co działa nie tylko motywacyjnie, lecz także wzmacnia morale całego zespołu.

W mowie powitalnej prezeski Zjednoczenia w pierwszej kolejności podziękowania skierowane były do współautorów obchodów czyli organizatorów bez których pomoc w dobie pandemii byłaby niemożliwa. Dziękowano za merytoryczną i organizacyjną pomoc, z ust przewodniczącej Eli Michalak najwięcej padło słów serdeczności pod adresem stałych członków  Zjednoczenia bowiem to oni są najważniejsi, od nich emanuje dobra energia motywując się wzajemnie do aktywnego działania. Na szczególne wyróżnienie i podziękowania przekazane zostały :

– Małgosi Śniadeckiej, która pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej poświęciła wiele  czasu na  merytoryczne opracowywanie tekstów, tłumaczenie oraz niezbędny kontakt z urzędami.

– Danieli Brede podziękowano za administrowanie cotygodniowych spotkań, które wymagają zarówno czasu, jak  i pełnego zaangażowania. Gratulacje i podziękowania złożono Danieli Brede za długoletnie kierowaniem grupą seniorów, którzy obecnie stali się aktywnymi członkami Zjednoczenia. Właściwie to Danuta swoją determinacją uratowała Zjednoczenie Polaków, któremu omal nie groził upadek.

– Aleksandrowi Irmischer – skarbnikowi dziękowano za cierpliwe i skrupulatne rozliczanie  finansów Stowarzyszenia,

– Tereni Weber, zwana dobrym duszkiem Stowarzyszenia dziękowano za wsparcie i służenie doradztwem psychologicznym,

– Tereni Woytzyk  za przygotowywanie i prowadzenie wszelkiej korespondencji, opracowując tabelaryczne zestawienia sprawozdawcze, jakże potrzebne dla celów urzędowych.

Pozostałym członkom skierowano wyrazy serdeczności i podziękowania za ich pomoc i zaangażowanie w uatrakcyjnieniu cotygodniowych spotkań, które zawsze mają odświętny charakter.

Podczas uroczystego spotkania wspominano nieżyjących członków nadając im Honorowego Członka Zjednoczenia Polaków w Berlinie: Jan Wacke, Henryk Olkiewicz, Jan Mieszkalski i Bolko Kliemek.

Wspominano również długoletnią członkinię Lutgardę Lenz – Lutkę, która odeszła 23.09. 2020 roku z 43- letnim stażem członkowskim wstępując do Zjednoczenia Polaków w 1977 roku.

Z okazji 65- lecia Zjednoczenia Polaków tytuł honorowego członka otrzymała Małgorzata Wietteck, która obchodzi w tym roku 50 – lecie członkostwa. Wielce zasłużona działaczka, od której emanuje życzliwość  i dbałość  o dobre kontakty międzyludzkie.

 

Za aktywną działalność jako prezes i członek podziękowano Józefowi i Lidii Dunst oraz Bogdanowi Stróżyńskiemu.

Wyrazy podziękowania za długoletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Zjednoczenia słowa uznania otrzymali:

Teresa Weber – 45 lat członkostwa

Barbara Teterycz – 40 lat członkostwa

Aleksander Irmischer – 40 lat członkostwa

Muszę poznać, iż byłam pod wrażeniem ilości podziękowań, słów uznana i szacunku,  jakie padały pod adresem każdego członka. Wielką przyjemność sprawiało wsłuchiwanie się w listę nazwisk aktywnych członków, którym wręczono  z okazji 65 – lecia Zjednoczenia okolicznościowe odznaki, dyplomy oraz kwiaty.

Pełniąca od dwóch lat funkcję prezesa Zjednoczenia Polaków Ela Michalak pokazała, że troska o dobre samopoczucie zespołu jest dla niej najważniejszym celem działania. Imponujący był to widok, kiedy każdego członka witała tuż przy wejściu na salę, z każdym indywidualnie wznosiła toast i każdego pożegnała na zakończenie uroczystości.  Wielka klasa i wielki respekt! Po prostu Perfekcyjna Pani Prezes – Ela Michalak! Członkowie Zjednoczenia bardzo cenią sobie okazywanie im szacunku, wdzięczności i uznania, takie gesty są w dzisiejszych czasach miarą człowieczeństwa. Wzajemna życzliwość działa niezwykle korzystnie na dobre samopoczucie i przyjazny nastrój pozwalający poczuć się potrzebnym, wartościowym członkiem wspólnoty, którą de facto sami tworzą.

Pierwsza część obchodów jubileuszowych zakończyła się uroczystą wspólną kolacją, wzniesieniem toastu lampką wina  przy towarzyszącym akompaniamencie muzycznym w wykonaniu Juliana Wojtowicza.

Druga część uroczystości odbyła się 23.10.2020 w Labsaal w dzielnicy Luebars. Relacja wkrótce!

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 331 Czytelników
Pin It