Dom Polsko – Niemiecki. Pamięć-Pojednanie-Zrozumienie

Konferencja prasowa w dniu 29 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Kanclerza Federalnego dot. prezentacji dokumentu zawierającego główne założenia dot. „Domu Polsko-Niemieckiego. Pamięć – Spotkanie – Zrozumienie”

Utworzenie „Domu Polsko-Niemieckiego” stanowi jeden z najważniejszych projektów w zakresie polityki pamięci i polityki kulturalnej w Niemczech. Podstawowym zamysłem tego przedsięwzięcia jest uczczenie pamięci ofiar niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Pełnomocniczka rządu federalnego ds. kultury i mediów powierzyła Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy wypracowanie wspólnie z Deutsches Polen-Institut szczegółowej koncepcji utworzenia „Domu Polsko-Niemieckiego” jako miejsca upamiętniania, szerzenia wiedzy historycznej i spotkań.

Podczas konferencji prasowej przedstawiony został dokument dot. głównych założeń „Domu Polsko-Niemieckiego. Pamięć – Spotkanie – Zrozumienie”, podsumowujący stan prac oraz kolejne etapy planowania.

Udział wzięli:

Claudia Roth, minister stanu, pełnomocniczka rządu federalnego ds. kultury i mediów,

dr Anna Lührmann, minister stanu ds. Europy w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Uwe Neumärker, dyrektor Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy,

prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Deutsches Polen-Institut.

Obserwując przebieg konferencji w Urzędzie Kanclerskim w dniu 29.08. 2023 zastanawiałam się, co zostało z pierwotnego z zamysłu Floriana Mausbacha, który był pomysłodawca pomnika polskich ofiar wojny w Berlinie w 2017 roku. Uczestniczyłam wówczas w konferencji prasowej, w której udział wzięli:

Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin, Berlin
Dr. h.c. Wolfgang
Thierse, Bundestagspräsident, Berlin
Prof. Dr. Andreas
Nachama, Direktor, Topographie des Terrors, Berlin
Prof. Dr. Dieter
Bingen, Direktor, Deutsches Polen-Institut Darmstadt
Florian
Mausbach, Präsident i. R., Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin

Inicjatywa wzniesienia Pomnika ku Czci Polaków miała włówczas charakter obywatelski i wynikała z poczucia potrzeby i obowiązku wobec ofiar  narodu polskiego. Wyznaczone też zostało miejsce na pomnik –  Askanischer Platz, który znajduje się  naprzeciwko przyszłego Centrum Dokumentacji Federalnej „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”.  Miejsce  o znaczeniu historycznym miałby stanowić symboliczny znak pojednania  oraz pamięci o wojnie i jej skutkach.

Rok 2023

O uczczeniu pamięci ofiar niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej mówili o inicjatywie w zupełnie nowym składzie opowiadając się za projektem powstania Domu Polsko – Niemieckiego, jako miejsca upamiętnienia wszystkich ofiar nazizmu.

Jakie będą dalsze losy obu inicjatyw nikt nie jest w stanie przewidzieć. Na realizację projektu trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka lat. Czy moje pokolenie doczeka się momentu, by 1. września oddać w Berlinie pod pomnikiem cześć i pamięć o polskich ofiarach II wojny światowej? Oto jest pytanie?

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 349 Czytelników
Pin It