Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2020 – relacja

Forum Ekonomiczne to od prawie 30 lat  najważniejsza konferencja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowana dotychczas w Krynicy Górskiej. Tymczasem szalejąca pandemia bezlitośnie pokrzyżowała plany organizatorom Forum Ekonomicznego 2020. Tuż przed rozpoczęciem tego ważniejszego wydarzenia biznesowego cały region nowosądecki wraz z Krynicą znalazł się w tzw. czerwonej strefie. W tej bezprecedensowej i dramatycznej dla organizatorów sytuacji, kiedy dopinano ostateczny kształt programu krynickiej konferencji, zaistniała konieczność podjęcia szybkich decyzji przeniesienia  się do innej części Polski. Wybrano Karpacz, miasto równie malownicze jak Krynica. No cóż, Polakom, okazuje się, nie straszne są problemy, z nimi radzimy sobie akurat po mistrzowsku. Tak też było w przypadku przeniesienia Forum Ekonomicznego do hotelu Gołębiewskiego w Karpaczu. Ten luksusowy hotel zaoferował takie warunki przeprowadzenia debaty, o jakich Krynica, niestety, może sobie jedynie pomarzyć.
Forum odbyło się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, obostrzenia nie były jednak dla uczestników aż nazbyt uciążliwe ze względu na ogromną przestrzeń, w jakiej poruszali się uczestnicy konferencji. Trzeba było zachować dystans między poszczególnymi osobami podczas debat, każdorazowo przy wejściu do hotelu odbywało się obowiązkowe mierzenie temperatury, no i trzeba było nosić maski wewnątrz budynku. Wszystkie pomieszczenia były na bieżąco dezynfekowane i co najważniejsze – w przeciwieństwie do Krynicy – dostępność do toalet była wszechobecna. Niby wstydliwy temat, ale jakże ważny dla stałych uczestników krynickiego Forum.

 

Konferencja odbyła się w dniach od 8 do 10 września pod hasłem: Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?

Do Karpacza przyjechało około 1600 gości z Polski i zagranicy, ponad 230 akredytowanych dziennikarzy przeprowadzało relacje z obrad. Wśród licznie prezentowanych mediów znalazł się Magazyn Polonia, periodyk, wydawany przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, który w tym roku został partnerem Forum Ekonomicznego. To wielki zaszczyt znaleźć się w gronie prestiżowych wydawnictw, przynosi satysfakcję, że dostrzeżona została praca redakcji i autorów i tłumaczy. Magazyn jest pismem konsekwentnie dwujęzycznym, polsko-niemieckim, a jego celem jest zbliżenie obu naszych państw – tak kulturowo, jak i biznesowo. Redakcję Magazynu reprezentował redaktor naczelny, Aleksander Zając, oraz niżej podpisana reporterka, Krystyna Koziewicz, która od 2013 roku jest stałą uczestniczką Forum. Nasza skromna reprezentacja brała udział trzech głównych sesjach plenarnych, związanych z relacjami polsko-niemieckimi, oraz bloku polonijnym, który był, przyznqjmy, głównym przedmiotem naszego zainteresowania.

 

Z informacji, jakie podało Biuro Prasowe Forum, wynika, iż do Karpacza przyjechało wielu znanych ludzi polityki, biznesu i NGO. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował zastępca szefa, Paweł Mucha. Wśród najważniejszych gości Forum byli m.in.: Swiatłana Cichanouska – liderka  opozycji białoruskiej, Jadwiga Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju, Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Sasin – Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej, prof. dr hab. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych, Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Markus Mackel – były wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Daniel Obajtek – prezes PKN Orlen, Jerzy Kwieciński – prezes PGNiG, Tomasz Zdzikot – Prezes Poczty Polskiej, Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Włodzimierz Wlaźlak – prezes zarządu Lidl Polska oraz Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Wśród gości byli również Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Tomasz Stępień – Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM, Marcin Czyża – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA, Marcin Bruszewski – Dyrektor Generalny Philips Polska, Jarosław Król – Prezes Zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”, Sławomir Mazurek – Dyrektor Zarządzający BOŚ BANK SA, Anna Gil-Borowiecka – Prezes Vito-Med., Krzysztof Inglot – Prezes Zarządu, Personnel Service S.A., Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu InPhoTech, Artur Popko – Wiceprezes Zarządu Budimex S.A., Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport, Michał Szaniawski – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Mark Boris Andrijanič – Head of Public Policy Central and Eastern Europe, UBER, Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP PLK, Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu VRG S.A., Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Zarządu Exatel.

Formuła forum praktykowana jest od wielu lat, w roku bieżącym wprowadzone zostały jedynie niewielkie zmiany, spowodowane aktualnymi wydarzeniami w skali międzynarodowej, jak w przypadku kryzysu białoruskiego. Założenia programowe obejmują: dwie sesje plenarne, inauguracyjną i końcową, debaty panelowe, bloki programowe, wydarzenia kulturalne oraz gale nagród. Do Karpacza przyjechali liderzy świata biznesu, ekonomii, polityki oraz samorządowcy, którzy w ponad 150 debatach szukali odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stoi  gospodarka zarówno polska i europejska, jak i światowa.

Czy wartości, które stanowiło motto Forum: Solidarność, wolność, wspólnota” w sytuacji globalnego kryzysu mogą stać motorem napędowym w wysiłkach zmierzających do odbudowy gospodarki do stanu sprzed pandemii?

 

To pytanie zaprzątało nas cały czas. W tegorocznej edycji Forum najwięcej miejsca poświęcono skutkom pandemii i oczekiwań kierowanych pod adresem rządzących, bez wsparcia państwa bowiem żadna gospodarka  nie będzie w stanie przetrwać po lockdownie. Największym problemem jest – co podkreślali wszyscy eksperci – zachwianie pozycji klasy średniej, co ma dalekosiężne skutki społeczne. W czasie kryzysu dochodzi do upadłości wielu przedsiębiorstw, następują zwolnienia grupowe, utrata miejsc pracy i redukcja etatów. Oznacza to zubożenie społeczeństwa i jednocześnie coraz silniejsze wykorzystywanie metod wsparcia finansowanych przez państwa i komuny (zasiłki regularne i jednorazowe). Szczególną rolę odgrywa w kryzysie sektor bankowy, który określa zasady interwencji i wsparcia dla firm wielkich i małych formatów. W wyniku lockdownu wszystkie znalazły się w całkowicie nowej sytuacji, na co nikt nie był przygotowany. Mówiła o tym w debacie plenarnej Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz. Pandemia negatywnie wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, zwłaszcza na duże formaty inwestycyjne, które najbardziej ucierpiały. Słyszało się zapewnienia, że aktualnie w gospodarce widać wyraźne ożywienie, jednak na odbicie się od dna trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

Widoczna jest gołym okiem zaleńność gospodarki w stanie kryzysu od pomocy państwowej. Spółki z udziałem Skarbu Państwa mają się całkiem dobrze. Gorzej wygląda szara rzeczywistość małych rodzinnych firm, drobnych przedsiębiorców, którym państwo pomogło jedynie w minimalnym stopniu, albo wcale. Widoczne to jest zwłaszcza w sektorze sportu i kultury, których działalność została po prostu zawieszona, a, być może, okaże się, że została całkowicie zlikwidowana.

Były jednak również tematy pozapandemijne. Niezwykle interesująca była debata „30 lat wolności, sukcesy Europy Środkowej”.W ciągu ostatnich 30 lat Europa Środkowa odniosła ogromny sukces, zmieniły się systemy polityczne, formy gospodarki, życie społeczne. Prym we wszystkich dziedzinach życia wiodła Polska, która na szczęście uniknęła  recesji. Panelici w swoich wypowiedziach sporo miejsca poświęcili wysiłkom społeczeństwa polskiego, które samodzielnie i pokojowo wywalczyło sobie wolność, w tym również kapitalistyczną gospodarkę wolnorynkową. Trudne lata transformacji wiązały się z dużymi kosztami społecznym, jednak z perspektywy czasu, były one konieczne, dzięki temu Polska stała się najbardziej dynamiczną gospodarką Europy. Cel został osiągnięty, dziś Polacy są dumni, szanowani na całym świecie, nikt nie używa określenia Polnische Wirtschaft.
Brawo My, Naród Polski!

 

***
Podczas Forum dokonano wyboru Człowieka Roku. Wybrany został prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, który jest szefem płockiego koncernu od 2018 roku.
Natomiast tytuł „Firmy Roku” otrzymało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Specjalną Nagrodę Forum Ekonomicznego otrzymał gość honorowy wydarzenia, liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska. Dziękując za przyznaną nagrodę, Cichanouska powiedziała, że jest to wyrazem poparcia dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.
Z wydarzeń kulturalnych na szczególne wyróżnienie zasługuje koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSIO pod dyrekcja Marka Mosia oraz Kapeli Góralskiej Ciupaga, która w repertuarze posiada dynamiczne utwory góralskie i z innych regionów Polski.

 

Na zakończenie krótkiej relacji podzielę się drobną refleksją. Otóż wielką zasługą Forum Ekonomicznego był fakt, że konferencja w ogóle się odbyła, bo  w dobie koronawirusa wiele takich projektów zostało zawieszonych na czas nieokreślony. Bardzo ważne były bezpośrednie spotkania władz samorządowych z ekspertami, ekonomistami oraz członkami rządu, od których oczekuje się konkretnej pomocy w walce z kryzysem w tym trudnym czasie. Szkoda tylko, że uczestnicy wszystkich debat nie mają możliwości zadawania pytań. Prowadzi to do tego, że pytać prelegentów można jedynie w kuluarach, a to wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza dla dziennikarzy. Politycy zazwyczaj unikali kontaktu z mediami, zwłaszcza niezależnymi, których de facto była znikoma ilość. Sądzę, że odpowiedzi na wiodący temat Forum Ekonomicznego 2020 „Europa po pandemii” wymagają we wszystkich sektorach życia publicznego nowego  spojrzenia i zmiany w budowaniu partnerskich relacji między biznesem i administracją państwową. Kluczowe znaczenie w procesie budowania nowej tożsamości powinny mieć solidne wartości polityczno-społeczne. Były one zawarte w haśle przewodnim tegorocznego Forum: solidarność, wolność i aktywne działania na rzecz wspólnoty polskiej i europejskiej.

Na sztandarach to dobrze wygląda. A w praktyce?

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 633 Czytelników
Pin It