Forum Europejskie WDR

Forum Europejskie WDR w Berlinie z udziałem ministrów Spraw Zagraniczych Polski – Jacka Czaputowicza  oraz Niemiec Heiko Mass

22. Międzynarodowe Forum Europejskie zorganizowane przez Westdeutscher Rundfunk (WDR) było jednym z głównych punktów programu jednodniowej wizyty ministra Czaputowicza w Niemczech.

 W swoim wystąpieniu nt. wspólnego kształtowania Europy w oparciu o wartości europejskie, szef polskiej dyplomacji zaprezentował polski punkt widzenia na rozwój Unii Europejskiej i przyszłość jej integracji.  – Wpływ Unii Europejskiej w świecie zależy od prężności i innowacyjności jej gospodarki, wyznawanych wartości, atrakcyjności kultury europejskiej dla innych – powiedział minister Jacek Czaputowicz. Zwrócił on uwagę m.in. na zagrożenia, jakie niesie ze sobą koncepcja Unii dwóch prędkości czy protekcjonizm uderzający w przedsiębiorców i pracowników na unijnym rynku pracy.

 – My w Polsce opowiadamy się za silną Unią Europejską, wspólnotą konkurencyjną, opartą na czterech swobodach: przepływu towarów, kapitału, osób i usług. Powinniśmy dążyć do pogłębienia integracji sektora usług i znoszenia barier na wspólnym rynku. Konieczne jest wypowiedzenie walki z nadużyciami podatkowymi, które są poważnym wyzwaniem w wielu państwach członkowskich. Tu Polska jest tym pozytywnym przykładem. Unia silna to także Unia dysponująca ambitnym budżetem – mówił minister Czaputowicz. – Jest oczywiste, że państwa, których gospodarki rosną, przyczyniają się do wzrostu całej Unii Europejskiej – jej siły i pozycji w świecie. Natomiast państwa, których gospodarki są nieefektywne, osłabiają pozycję Unii w świecie. Polska należy do tych państw (w UE), które najszybciej się rozwijają – dodał.

 Szef polskiej dyplomacji opowiedział się za utrzymaniem jedności wspólnoty i zaznaczył, jak ważne jest, by Unia cieszyła się poparciem społeczeństw i posiadała mandat do działania na rzecz realizacji demokratycznie określonych celów. – Większą rolę w unijnym procesie decyzyjnym powinny odgrywać parlamenty narodowe – podkreślił minister Czaputowicz. Zaznaczył też, że Unia powinna pozostać otwarta na otoczenie zewnętrzne, w tym państwa Bałkanów Zachodnich, a także zacieśniać współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego. Zwrócił ponadto uwagę na kluczowe znaczenie relacji transatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Naszym zdaniem sama Unia Europejska na tym etapie nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom bez sojuszu z USA – powiedział szef polskiego MSZ. – Do europejskich wartości należy także zasada solidarności z państwami, które padły ofiarą agresji, jak w przypadku Ukrainy wobec agresji rosyjskiej – dodał. 

 Podczas wizyty w Berlinie minister Czaputowicz rozmawiał także ze swoim niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem. Ministrowie omówili aktualne tematy z agendy międzynarodowej, w tym sytuację w sąsiedztwie Polski i Niemiec, m.in. w regionie Bałkanów Zachodnich. Poruszyli kwestię wspólnych działań w ramach Procesu Berlińskiego, które zwieńczy szczyt premierów w lipcu br. w Poznaniu. Ministrowie omówili także przyszłość Partnerstwa Wschodniego, sytuację na Ukrainie po wyborach prezydenckich oraz politykę wobec Rosji. Szef polskiej dyplomacji przedstawił ponadto stronie niemieckiej aktualny stan prac w ramach Procesu Warszawskiego, w tym w odniesieniu do powstających grup roboczych. Ministrowie rozmawiali też o współpracy Polski i Niemiec na forum ONZ, odnosząc się m.in. do planowanej na sierpień polskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

 Tematem rozmów była także planowana podróż szefa niemieckiej dyplomacji do Warszawy 1 sierpnia br., w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. – Zaprosiłem ministra Heiko Maasa do złożenia 1 sierpnia wizyty w Warszawie w związku z obchodami 75.  rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Minister Maas przyjął zaproszenie – powiadomił po spotkaniu polskie media minister Jacek Czaputowicz.

 W czasie całej wizyty w stolicy Niemiec szefowi polskiej dyplomacji towarzyszył Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 349 Czytelników
Pin It