Msza i wystawa błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Zakończyła się wystawa prezentowana w Johannes-Basilika w Berlinie kończąc tym projekt Erasmus+ Europejska solidarność w służbie potrzebującym. Więcej o projekcie oraz o bł. księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim można znaleźć na stronie: www.frelichowski.pl

Przypomnijmy, że wystawa była prezentowana w dniach 19 – 30 listopada 2017 r.

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski

SWP

Urodził się 22.01.1913 w Chełmży w Polsce. W dniu 21.03.1927 wstąpił do 2 Drużyny Harcerzy w Chełmży. 26.06.1927 złożył przyrzeczenie harcerskie. Był zastępowym a następnie drużynowym. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Był tam członkiem harcerskiego kręgu kleryckiego, a potem jego przewodniczącym. Sprawował opiekę nad drużynami harcerskimi działającymi w Pelplinie. Latem 1935 na Jubileuszowym Zlocie w Spale został Harcerzem Rzeczypospolitej. 14 marca 1937 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1 lipca 1938 został wikariuszem w Toruniu. Dał się poznać jako wzorowy kapłan, opiekun chorych, przyjaciel młodzieży, organizator prasy kościelnej i działacz misyjny. Jednocześnie pełnił funkcje duszpasterza Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 został aresztowany przez Gestapo za działalność w harcerstwie. W 1940 trafił do obozów koncentracyjnych w Stutthofie i Sachsenhausen, by ostatecznie trafić do KL Dachau. Tam księża z całej Europy należeli do najbardziej gnębionych grup przez hitlerowców. Pomimo ekstremalnych warunków pełnił nadal służbę kapłańską. Organizował modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie Msze Św. i rozdzielał komunię. Zorganizował też pomoc chorym na tyfus. Wkrótce sam się nim zaraził, a w dniu 23.02.1945 umarł. Współwięźniowie od samego początku byli przekonani o jego świętości. Niemieckie władze obozowe, łamiąc obowiązującą praktykę, zgodziły się na wystawienie zwłok ks. Stefana na widok publiczny. 7 czerwca 1999 w Toruniu, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ks. S.W. Frelichowskiego. 20 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.

Zdjęcia pochodzą z  mszy Świętej  z okazji otwarcia wystawy w Bazylice św. Jana w Berlinie z udziałem Ambasadora prof. Andrzeja Przyłębskiego z małżonką Julią – Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, szefową kancelarii Prezydenta RP Haliną Szymańską,  posłankami Sejmu RP Dorotą Arciszewska – Mielewczyk i Małgorzata Gosiewską, Prezydentem Konwentu Organizacji Polski w Niemczech Aleksandrem Zającem, Prezesem Fundacji Wolność i Demokracja Robertem Czyżewskim, Prezesem Związku Polaków w Niemczech Józefem Malinowskim wraz Vice Prezeską Anną Wawrzyszko.

Mszę Świętą prowadził ksiądz dr Adam Proprok z Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, proboszcz Marek Kędzierski z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie oraz  ks. Stanisław Świerczyński ze Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju.

W niedzielę 19-go listopada, w samo południe w berlińskiej Bazylice św. Jana (siedzibie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie) odbyła się uroczysta msza św. w intencji Związku Polaków w Niemczech, na której obecni byli również zaproszeni goście. Mszy przewodniczył ks. dr Adam Prorok w asyście ks. Stanisława Świerczyńskiego oraz ks. Marka Kędzierskiego.
Po mszy ks. Stanisław Świerczyński dokonał otwarcia wystawy „Radosnym Boże” o życiu błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona Harcerstwa Polskiego, który zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau 23 lutego 1945 roku.

Przypomnijmy, że wystawa była prezentowana w dniach 19 – 30 listopada 2017 r. w pomieszczeniach Bazyliki św. Jana Chrzciciela, Lilienthalstr. 5, siedziby Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
19 listopada 2017 r. w pomieszczeniach „Fließtal Reithalle Qualitz”, Zabel-Krüger-Damm 229, 13469 Berlin odbyła się prezentacja filmów związanych z głównymi aktorami prezentowanych w Berlinie wystaw:
– „Codzienny Heroizm” oraz o Błogosławionym ks. Stefanie Wincencie Frelichowskim. Zebrani goście obejrzeli filmy: – Aliny Czerniakowskiej – „Żyć dla Innych” o ks. Frelichowskim oraz
– Rafała Wieczyńskiego „Świat Józefa” o Polakach ratujących żydów, opowieść o świecie z którego zrodziły się niezwykłe postawy sprawiedliwych i ocalonych. Między innymi Józefa Ulmy który próbując ocalić życie 8 żydom, sam zginął wraz z rodziną zamordowany przez Niemców.

Otwarcie1Otwarcie2a

Opracowanie: Aleksander Zając

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 673 Czytelników
Pin It