Polska w Twoim domu – konkurs

W ramach akcji „Polska w Twoim domu/Poland at your home” (www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-twoim-domu) organizowany jest konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online” (www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online).

Uczestnicy konkursu będą mieli do wykonania pracę na wybrany przez siebie temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach tematycznych:

        edukacja

        kultura

        historia

Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci i młodzież polonijna ze wszystkich krajów świata. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

        7-13 lat

        13-18 lat

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych. Termin nadsyłania prac do Ambasady RP w Berlinie mija 30 czerwca 2020 r. (na adres: berlin.amb.wk@msz.gov.pl)
Zwycięskie prace w trzech kategoriach tematycznych, w każdej z kategorii wiekowych (w sumie 6 prac), zostaną przekazane do Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ.
Szczegółowe wskazania dotyczące trybu zgłoszeń na placówki, nagród i innych kwestii formalno-prawnych, znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu.
Drugi etap konkursu będzie polegał na wyłonieniu laureatów przez komisję konkursową złożoną z ekspertów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autorzy nagrodzonych prac w starszej grupie wiekowej zostaną zaproszeni do udziału w programie „Polska jest w Tobie” w 2021 r. na 2-tygodniowy pobyt w Polsce. Dla młodszych laureatów przewidziane będą nagrody rzeczowe.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu (www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online). Zachęcamy do rozpropagowania idei konkursu wśród młodych członków i sympatyków Państwa środowisk oraz do udziału w konkursie!

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 83 Czytelników
Pin It