Polonia pamięta! – wspomnienie z 2017 roku

Papież Franciszek włączył dziewięcioosobową rodzinę Ulmów, zamordowaną w 1944 r. przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom, do grona błogosławionych. 10 września 2023 roku odbyła się beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci – polskiej rodziny, która 24 marca 1944 roku, w wyniku donosu, została zamordowana przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom.

Wspomnienie z Bloga Polonia roku 2017

Polonia berlińska już w roku 2017 w Ratuszu Berlińskiego Kreuzbergu zorganizowała wystawę poświęconą bohaterom, którzy udzielali pomocy Żydom, m.in. Rodzina Ulmów.

W ratuszu berlińskiej dzielnicy Kreuzberg 21 listopada 2017 roku otwarta została wystawa poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas okupacji niemieckiej. Polska była jedynym państwem na świecie, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Mimo śmiertelnego zagrożenia zarówno instytucje Polskiego Państwa Podziemnego jak i rodziny polskie uratowały w latach wojny co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Żydów.

Rada Pomocy Żydom, powołana do życia w roku 1942 roku, uratowała tysiące Żydów, sama Irena Sendler, współzałożycielka Rady (wraz z Władysławem Bartoszewskim) uratowała 2500 żydowskich dzieci przed pewną śmiercią w warszawskim getcie.

Wystawa prezentowana w ratuszu dzielnicy Kreuzberg przygotowana została przez Wspólnotę Polską, jej realizację w ratuszu zorganizowało stowarzyszenie Partnerstwo Miast Szczecin-Kreuzberg wraz z Biurem Polonii z kierownikiem Aleksandrem Zającem na czele oraz współpracownikami: Joanna Truemner, Krystyna Koziewicz i Ewa Maria Slaska.


Na kilkunastu planszach przedstawiono archiwalne zdjęcia i opowieści o historiach bohaterskich postaw Polaków. Otwierając wystawę przewodnicząca stowarzyszenia Partnerstwo Miast Szczecin-Kreuzberg – Ewa Maria Slaska – podkreśliła, że temat ratowania Żydów przez Polaków jest tematem kontrowersyjnym. Obok wspaniałych postaw ludzkich jak małżeństwo Wiktorii i Józefa Ulmów, którzy za ukrywanie Żydów zapłacili najwyższą cenę, podczas okupacji niemieckiej dochodziło do denuncjacji lub udzielania pomocy Żydom jedynie za pieniądze.


Uczestnicy dyskusji po oficjalnym otwarciu wystawy zgodni byli co do tego, że czas wojny był tak wielkim wyzwaniem i próbą człowieczeństwa, że nie wolno zapomnieć o heroicznych postawach bohaterów wystawy.

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 220 Czytelników
Pin It