Zabytkowa Świątynia w Powroźniku

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku – grecko – katolicka cerkiew, w 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Zbudowana w 1600 roku jest najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego.Cerkiew była wielokrotnie remontowana, a w latach 1813-14, po powodzi, przeniesiono ją na obecne miejsce. Układ wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych pomieszczeniach. Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia figuralna z 1607 r. Bogate wyposażenie świątyni stanowią m.in. ikonostas z lat 1743–44, obecnie częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz boczny z XVIII w. z obrazem Chrystusa u Słupa, oraz wiele cennych ikon np. Sąd Ostateczny  z 1623 roku. Niestety, zwiedzanie wnętrza świątyni nie było dostępne!

 

 

 

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 172 Czytelników
Pin It