Czas na zmiany – Kongres Młodej Polonii

Fotorelacja, komunikat końcowy wkrótce! Bonn, 3-5 października 2019

….Europejski Kongres Młodej Polonii w Bonn 2019 roku potwierdził tematy zawarte we wnioskach poprzednich Kongresów w Berlinie w 2012 , w Düsseldorfie w 2014 oraz w Berlinie w 2016 r.

Podczas Kongresu wypracowano postulaty w obszarze: partycypacji obywatelskiej, politycznej i medialnej, kultury, języka polskiego w Niemczech, społecznym.

Podczas kongresu zwrócono szczególną uwagę na rolę Pełnomocników ds. Polonii z kampanią na rzecz popularyzacji pełnomocników w celu przybliżenia i wyposażenia w instrumenty wykonawcze – tej niezwykle ważnej wynikającej z protokołu okrągłego stołu 2011 i bilateralnych umów polsko-niemieckich funkcji.

Jednym z postulatów jest ponadto powołanie ponad landowego gremium GRUPY INICJATYWNEJ o nazwie roboczej „Koalicja dla Polonii” jako demokratycznego reprezentanta Polonii w Niemczech.

Uczestnicy Kongresu Młodej Europejskiej Polonii w Bonn 2019 wyjeżdżając do domów wskazywali na konieczność kontynuowania corocznych spotkań z udziałem zainteresowanej wydarzeniem Polonii instytucji i organizacji polskich i polonijnych oraz przedstawicieli środowiska nowej emigracji.

Kongres był wydarzeniem dynamicznym, wszechobecna była energia do działania i wiał wiatr nadchodzących zmian!

Wydarzenie uświetnili Dr. Marek Prawda (Dyrektor przedstawicielstwa KE w Warszawie), Dr. Michał Boni (były europoseł, aktywista), Josef Neumann (MdL NRW), oraz 3 z 17 zaproszonych pełnomocników ds. Polonii (DZIĘKUJEMY za obecność) Throsten Klute (NRW), Katarzyna Niewiedzial (Berlin), Stefan Schmidt (Schleswig-Holstein) oraz nowo powołany Konsul ds. Polonii z Konsulatu generalnego RP w Kolonii Aleksander Gowin….wybrany fragment tekstu Joanny Szymańskiej z portalu Polonia Viva

Postulaty w pełnej treści już wkrótce!

 

 

Katarzyna Niewiedział – pełnomocniczka Senatu Berlina ds. migracji i integracji, która brała udział w obradach Kongresu Młodej Polonii w Bonn, z następującą wiedzą (jako wywiad po polsku).

1) Polska migracja do Niemiec charakteryzuje się różnymi fazami i wraca do 19. wieku. Również dzisiaj imigracja z Polski stanowi jedną z największych grup w Niemczech. Dlatego dyskutowaliśmy o tym: Kto reprezentuje Polskę?

2) interesujące było wiele nowych głosów młodych Polki i Polski. Warto ich posłuchać: mają ucho do grupy docelowej, są zaangażowani i przyczyniają się do tego, aby Polska była widziana i słyszała w Niemczech. Super, że Berlin bawi się tutaj z takimi organizacjami jak agitPolska e.V., Polki w Berlinie e.V. lub Polnischer Sozialrat e.V.
3) interesujące były jednak również sprawozdania od polskich organizacji ze wschodnich Niemiec. W tym miejscu temat migracji UE nie jest jeszcze w wystarczającym stopniu uwzględniany: brakuje informacji wielojęzyczny w urzędach, które ułatwiają przyjazd, nie ma dostępu do praw obywatelskich dla obywateli UE i nie ma żadnych ośrodków wsparcia, które wspierają ludzi, gdy są dyskryminowane lub wykorzystywane do wykorzystania. .
4) jasne jest również, że: reprezentacja Polski w Niemczech potrzebuje młodej, kobiecej twarzy. Dobrze, że podczas Kongresu było tak wiele wspaniałych kobiet, które chcą coś poruszyć!

Podziękowania dla organizatorów za interesującą wymianę!

 

Ucieszyłam się, kiedy otrzymałam zaproszenie na IV Kongres Młodej Polonii, który odbył się 04.10.-06.10.2019. Moja pierwszą myślą po zapoznaniu się z treścią zaproszenia była: dziękuje bardzo, że jeszcze jestem zaliczana do kategorii „młodych“ w moimi przypadku z pewnością młodych duchem ;).
Kongres odbył się w Ośrodku GSI w Bonn, już na pierwsze spotkanie w piątek po południu przyjechało bardzo dużo osób w najróżniejszym wieku. W obradach Kongresu brały udział również dzieci, które przyjechały razem ze swoimi rodzicami.Ucieszyło mnie bardzo, że rozpiętość wieku uczestników Kongresu rozpoczęła się na pierwszym roku życia i aż do nieskończoności.
W piątek pierwszego dnia Kongresu oczekiwałam podsumowania poprzedniego III Kongresu Młodej Polonii i sprawozdania z realizacji postulatów wypracowanych na tymże Kongresie ponieważ pierwszy raz brałam udział w takiej imprezie i chciałam zapoznać się z dotychczasowymi osiągnięciami uczestników Kongresu. Może jest to punkt, który umknął organizatorom biorąc pod uwagę bardzo bogaty i interesujący program Kongresu.
Nie zabrakło również rozrywki w piątek wieczorem, swoim programem bawił Gości Kongresu pan Czesław Mozil. Mnie osobiście bardzo przypadł do gustu ten kabaret pełny ciętego humoru i inteligencji.
Organizacja, zaproszeni Goście i bardzo bogaty program imprezy „nafaszerowały“ mnie ogromna ilością informacji i nie ukrywam, że również chęcią działania. Wśród zaproszonych przez organizatorów gości na Kongresie była Pani Katrin Niewiedzial od maja 2019 Integrationsbeauftragte des Landes Berlin. Pani Niewiedzial zaprosiła wszystkie organizacje polonijne do zgłaszania wniosków, jak również do odwiedzin w kierowanym przez nią Integrationsamt.
Postulaty końcowe Kongresu zostały wypracowane w grupach roboczych takich jak: media, sprawy socjalne, szkolnictwo i kultura. Cieszyłabym się bardzo gdyby już ostatecznie sformułowane ukazały się na forach.
Magdalena Kotala

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 573 Czytelników
Pin It