Dietmar Woidke odznaczony Krzyżem Komandorskim

25 lipca 2019 roku w Ambasadzie Polskiej w Berlinie premier Brandenburgii Dietmar Woidke (SPD) odebrał z rąk Ambasadora RP Andrzeja Przyłębskiego najwyższe odznaczenie państwowe Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke koordynuje od 2014 roku niemiecką współpracę z Polską. Polityk SPD zachował stanowisko w nowym rządzie Angeli Merkel, którego zadaniem jest wspieranie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Niemiec, zbliżanie do siebie ludzi mieszkających po obu stronach Odry i Nysy oraz forsowanie konkretnych projektów poprawiających sytuację w regionach nadgranicznych.

Jego działania na rzecz pogłębiania sąsiedzkich relacji zostały  dostrzeżone na najwyższych szczeblach politycznych w Warszawie – mówił ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski wręczając odznaczenie nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi.

Brandenburgia otwarta jest na sąsiadów, Woidke w swoim wystąpieniu nawiązał do okresu, kiedy w Polsce powstawała „Solidarność”. W tym okresie służył w enerdowskiej armii, jego oddział rozlokowany nad Nysą, niedaleko granicy z Polską. Po raz pierwszy miał obawy, że niemieccy żołnierze znów, jak w 1939 roku, wejdą do Polski. Nigdy nie zapominał entuzjazmu panującego 1 maja 2004 roku wśród Polaków i Niemców świętujących wejście Polski do Unii Europejskiej na moście łączącym Frankfurt nad Odrą ze Słubicami.

Przeżycia z tych czasów sprawiły, że polscy sąsiedzi „stali się szczególnie bliscy”.W oficjalnych wystąpieniach pozytywnie ocenia relacje polsko-niemieckie, wśród przykładów wymienił współpracę między niemieckimi landami a polskimi województwami dotyczące bezpieczeństwa przygranicznego, rozbudowy infrastruktury kolejowej, wymianę młodzieży, a także kooperację straży pożarnych, sportowców i ekologów. Regionalna współpraca układa się wzorowo, co zostało dostrzeżone i uznane przez najwyższe władze państwowe w Polsce.

Foto: Dariusz Pawłoś, Krystyna Koziewicz

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 419 Czytelników
Pin It