Workshop dziennikarzy polonijnych w Bonn

Workshop dziennikarzy polonijnych i mediów polskojęzycznych, zorganizowany przez Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus, odbył się 12 października 2018 roku w dawnej stolicy Niemiec – Bonn.

W środowiskach polskojęzycznych wiadomo jest, że media polonijne tworzą ludzie, którzy w kraju emigracji z potrzeby wzajemnego komunikowania się wydają gazety, informatory, biuletyny, tworzą blogi czy strony internetowe. Bez istnienia wspólnot nie byłaby możliwa komunikacja, to między innymi media polonijne budują wspólnoty rodaków w krajach emigracji.

Tematy zawarte w programie Workshopu były dla uczestników niezwykle ważne i inspirujące.  Świeży powiew najważniejszych informacji dot. wieloaspektowej sfery medialnej, jak:  strategii i sposobu komunikacji, aktywizowania czytelników, pro aktywnego promowania postaw , wchodzenia w interakcje, psychologii oraz ochrony danych osobowych  – to cenna instrukcje do dalszego doskonalenia warsztatu dziennikarskiego oraz podejmowania wspólnych wyzwań i inicjatyw.

Jeden z tematów paneli dotyczył m.in. dziennikarstwa w czasach populizmu, który zaprezentował znany w niemieckim środowisku  dziennikarz Marcin Antosiewicz w oparciu o zdobyte doświadczenia. Wszędzie tam gdzie są cieszące się dużą popularnością media ścierają się różne poglądy, interesy grup społecznych i politycznych.W dzisiejszych czasach portale stały się miejscem nie tylko walki politycznej, ale wręcz wojny hybrydowej od lewa do prawa. Istnieje ogromna odpowiedzialność za słowa, komputer to jak elektroniczny dowód osobisty, nie ma w nim anonimowości. Duch nowoczesnego czasu nas dotyka, trzeba przekazywać rzetelne informacje, niezależne od zaleceń właścicieli mediów czy uwarunkowań partyjnych. W tym miejscu dodam tylko, że media polonijne różnią się całkowicie formą i treścią w porównaniu z wielkimi potentatami w kraju, ponieważ odbiorcą tych mediów są głównie Polacy zamieszkali za granicą. Nie ma w nich mowy o wielkiej polityce czy  partyjności, jak w przypadku mediów ukazujących się  w Polsce.

Wydawca tygodnika Angora Andreas Huebsch nawiązał do unijnego rozporządzenia DSGVO (RODO) a praca dziennikarska. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych w nieco odmienny sposób niż to było dotychczas. Dziennikarze tak naprawdę całkowicie nie ogarnęli zmian, niemniej jednak wiedza przekazana  przez wydawcę Angory przybliżyła  co nieco zawiłości obowiązującej ustawy.

Katarzyna Mortoń z Civil Society Capacity Builder omówiła „Aktywność mediów polskojęzycznych w mediach społecznościowych, a relacja z publicznością w UE. Odpowiedzialność i misja”.  Od momentu powstania social media przepływ informacji w Internecie przestał być jednokierunkowy. Za sprawą istniejących kanałów komunikacji współczesny internauta ma poczucie wpływu na kształtowanie opinii w masowej świadomości, a przede wszystkim coraz lepiej potrafi to wykorzystać. Dziennikarstwo  nie jest już domeną osób pracujących w mediach – informowała Katarzyna Mortoń- Blogi i ich popularność przewróciły do góry nogami obowiązujący dotąd system, w którym tylko profesjonaliści docierali do masowej wyobraźni.

Jak już wcześniej wspomniałam, media polonijne nieco różnią się od tradycyjnych w sposobie przetwarzania treści, bowiem służą one sprawom lokalnym. Często też chodzi tu o informowanie i dokumentowanie życia polskiej emigracji we wszystkich płaszczyznach działania. Po prostu mają zupełnie inny charakter, ich profil właściwie nie zmienia się od wielu lat, bowiem pośredniczą  w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy osobami polskiego pochodzenia i organizacjami polonijnymi, aktywizują i integrują środowiska polonijne, kształtują postawy obywatelskie, a także tworzą propolskie lobby. Pomagają też w rozwiązywaniu istotnych problemów, z którymi boryka się polska grupa etniczna w świecie, wreszcie redukują poczucie odizolowania w obcym kraju.

Gazety drukowane, portale, blogi stanowią źródło informacji także dla podmiotów sprawujących opiekę nad polską diasporą na świecie o codziennym życiu, sukcesach, ale i potrzebach

i problemach Polonii.

Na zakończenie Workshopu Jacek Tyblewski z WDR –Radio COSMO Berlin wygłosił referat odn. „weryfikacji informacji i dezinformacji w czasach fake news”. Na szczęście w przypadku mediów polonijnych rzadko zdarzają się przypadki dezinformacji.

Szkoda, że zbyt mało czasu było na praktyczne szkolenia w zakresie opracowywania reportaży, relacji, news, filmowania wydarzeń i zamieszczania filmików w Internecie  czy opracowywanie Newslettera.

Miejmy nadzieję, że w kolejnej edycji Workshopów uwzględnione zostaną postulaty dziennikarzy polonijnych, którzy w swej misji chcą jak najlepiej i najskuteczniej docierać z informacjami do Polonii i Polaków.

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 488 Czytelników
Pin It