Zjednoczenie Polaków wczoraj i dziś – Jubileusz 65- lecia działalności w Berlinie

Tropiąc ślady 65 – letniej historii Zjednoczenia Polaków w Berlinie jej rozwój w początkowej fazie tworzyli emigranci zarobkowi i był to związek o charakterze doradczym i samopomocowym.  Zmieniająca się sytuacja polityczna w kraju powodowała wielokrotne przeprofilowanie organizacji odpowiadająca na  potrzeby Polaków w ówczesnych czasach. Obecnie statutowa działalność Zjednoczenie Polaków w Berlinie posiada charakter stricte kulturalny, której zadaniem jest  pielęgnowanie i propagowanie języka polskiego, literatury, muzyki, sztuki,  tradycji, zwyczajów oraz budowania polskiej marki wśród multikulturowej społeczności Berlina.

Jak już wcześniej wspomniano pierwsza część jubileuszowych obchodów zapoczątkowana została  20 października  2020 roku w pomieszczeniach związkowych przy Bülowstraße. Druga, bardziej oficjalna część uroczystości  kontynuowana była 23.10.2020 w Labsaal, Alt Lübars w dzielnicy Reinickendorf z udziałem zaproszonych przedstawicieli polonijnych organizacji oraz  z niemieckich kręgów politycznych współpracujących z Polonią. Swoją obecność zaszczycił dyr. Biura Polonii – Aleksander Zając, przew. Polskiej Rady Ferdynand Domaradzki oraz Burgkard Dregger – przewodniczący frakcji CDU w senacie Berlina. Główne uroczystości rozpoczęły się od powitań zaproszonych gości przez prezesa Zjednoczenia Polaków w Berlinie Elżbiete Michalak.  Gorąco witano przede wszystkim stałych członków Zjednoczenia, którym wielokrotnie dziękowano za umacnianie polskiej wspólnoty w Berlinie łączącej się w mowie ojczystej, kulturze, tradycji i historii.
W multimedialnej prezentacji przygotowanej przez Jerzego Górnego wielce zasłużona  organizacja w Berlinie mogła poszczycić się różnorodną działalnością, którą cechowała polskość w jej najlepszym wydaniu. Niezwykle piękną kartę Zjednoczenia zapisali działacze w osobie: Jan Wache, Henryk Olkiewicz, Bogdan Stróżyński, Bolko Kliemek, Bonifatius Stopa, Józef i Lidia Dunst, Wietteck Małgorzata, Irmischer Alexander, Weber Teresa. To właśnie ich wspominano i oddawano hołd, a w uznaniu zasług nadano każdemu z nich  Honorowego Członka Zjednoczenia Polaków w Berlinie. Przyznane zostały też odznaczenia związkowe zarówno dla honorowych, jak i aktywnych członków w postaci okolicznościowych odznak, dyplomów, listów gratulacyjnych wraz  kwiatami.

Na ręce prezesa Zjednoczenia Eli Michalak składano gratulacje i życzenia,  jako pierwszy głos zabrał Ferdynand Domaradzki w imieniu Zarządu Polskiej Rady, którego wystąpienie w całości cytuję:

Z okazji 65 rocznicy powołania stowarzyszenia Zjednoczenie Polaków w Berlinie Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie składa wszystkim członkom i Zarządowi tej szacownej berlińskiej organizacji najlepsze życzenia.

 Proszę przyjąć najlepsze życzenia od Polonii Berlińskiej oraz od Zrzeszenia Federalnego Polska Rada w Niemczech T.z., którą wspólnie razem tworzyliśmy wraz z poprzednimi prezesami Zjednoczenia: Bolko Kliemkiem, Bogusławem Stróżyńskim i Józefem Dunstem. Z szacunkiem cofamy się myślą wstecz do czasów, gdy Zjednoczenie Polaków było najsilniejszym związkiem polonijnym w Berlinie. Cenimy ważkie inicjatywy Związku jak powołanie Clubu Olimpia w Berlinie, Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Szurloki”, współudział w pisaniu statutu i powołaniu Polskiej Rady czy odnowienie kamienia nagrobnego i opieka nad grobami pierwszych polskich nauczycieli.

 Wspominamy projekty takie jak „Rajd Samochodowy”, w ramach którego przez 33 kolejne edycje członkowie i sympatycy Zjednoczenia poznawali nieznane zakątki Polski. Wystarczy wymienić miejscowości do których w kolejnych latach dotarli kierowcy Zjednoczenia, aby zrozumieć jaką popularnością cieszyły się rajdy samochodowe: Międzywodzie, Mrzeżyno, Łukęcin, Karpacz, Pobierowo, Moryń, Dziwnówek, Pogorzelica, Grodno, Międzyzdroje. Chętnie wracamy pamięcią do czasów, gdy czekaliśmy na kolejny numer „Gazetki”- jedynego wówczas polonijnego pisma wydawanego metodą niemal chałupniczą przez niestrudzonego redaktora Bonifacego Stopę.„Gazetka” wiernie notowała najważniejsze wydarzenia z życia polonijnego i przypominała o ważnych historycznych zdarzeniach i jak się po latach okazało zapisywała żywą kronikę Zjednoczenia Polaków w Berlinie. Gratulujemy Pani Prezes Elżbiecie Michalak, że w tych trudnych czasach prowadzi spotkania, organizuje wycieczki i realizuje program kulturalny współpracując z wieloma organizacjami polonijnymi oraz berlińskimi organizacjami seniorów. Gratulujemy tak wspaniałej uroczystości, której jesteśmy gośćmi, realizowanej w tym trudnym czasie pandemii.

Wszystkie działania Zjednoczenia: rajdy, spotkania tematyczne i autorskie, gwiazdka, jajeczko, spotkania poświęcone polskiej kuchni, koncerty, zabawy karnawałowe i bale jesienne, grzybobrania czy po prostu spotkania urodzinowe dla członków służą zawsze pielęgnowaniu polskich tradycji i mowy, pielęgnowaniu kultury polskiej w Berlinie i związku z Krajem oraz budowaniu wspólnoty polonijnej.

W dniu sześćdziesięciopięciolecia działalności gratulujemy Zarządowi i członkom tak aktywnej postawy. Życzymy wytrwałości w pielęgnowaniu polskiej tradycji i mowy. Za wieloletnią działalność polonijną w stolicy Niemiec składamy serdeczne podziękowania. Życzymy jeszcze wiele zdrowia i sił do aktywnego działania na rzecz Polonii Berlina.

 

Z ramienia Biura Polonii głos zabrał dyrektor Aleksander Zając, który odczytał listy gratulacyjne od posłanki na Sejm RP Joanny Pabisiak, sekretarza generalnego CDU Wojciecha Ziemiaka oraz prezydenta Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech.

 

 

 

Ze strony niemieckiej głos zabrał  Burgkard Dregger, który od wielu lat towarzyszy polonijnym wydarzeniom składając gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe lata działalności życząc dalszych owocnych przedsięwzięć i sukcesów.

 

 

Uroczystości zakończono koncertem zespołu Piramidy, który poświęcony był największym bardom XX wieku Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułacie Okudżawie. Twórczość Władimira Wysockiego i Bułata Okudżawy zasługuje na szczególne miejsce w historii literatury XX wieku. Był to koncert pełen emocji i wzruszeń, zwłaszcza  refleksyjne i pełne smutku ballady Okudżawy, które  dla młodych muzyków wciąż są źródłem inspiracji. Muzycy zespołu Piramidy wybrali dla Polonusów najbardziej znane utwory, jak „Modlitwa” – najbardziej popularna ballada Okudżawy.

Podsumowując program jubileuszowy z okazji 65 – lecia Zjednoczenia Polaków w Berlinie trzeba przyznać, iż uczczono niezwykle odświętnie pomimo obowiązujących ogromnych ograniczeń, które spowodowały, że tylko nieliczna reprezentacja Polonii  mogła wziąć udział. Organizatorom należą się gratulacje za ogromny wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie uroczystości  w trudnych czasach pandemii.

Organizatorzy: Zjednoczenie Polaków w Berlinie w kooperacji z Biurem Polonia, Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie, Zrzeszenie Federalne Polska Rada w Niemczech T.z.

Projekt: 65 – lecie Zjednoczenia Polaków w Berlinie  został sfinansowany przez: Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

.

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 241 Czytelników
Pin It